Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019

Tra cứu thủ tục hành chính công

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục  
Sở Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp có 47 thủ tục
Số TT Tên thủ tục Lĩnh vực  
1 Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
2 Đăng ký thay đổi thông tin người đại diện theo uỷ quyền Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
3 Đăng ký thay đổi thông tin cho thuê doanh nghiệp Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
4 Đăng ký thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
5 Đăng ký sử dụng, thay đổi, huỷ con dấu của doanh nghiệp Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
6 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
7 Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
8 Đăng ký giải thể doanh nghiệp; Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, VPĐD của Doanh nghiệp và của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
10 Hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
14 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích. Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
15 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Trang đầu trước    1 2 3 4     sau Trang cuối