Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Tình hình hoạt động của Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An

 


Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An, huyện Tánh Linh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng Xử lý môi trường Thanh Long được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 3437/QĐ-UBND ngày 29/11/2018, công suất: 20 tấn rác thải/ngày, với diện tích sử dụng đất: Khoảng 11,84 ha. Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1717/QĐUBND ngày 4/72018, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng số 30/GPXD ngày 03/5/2019; Công ty đã triển khai xây dựng, cơ bản hoàn thành dự án, đang hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1852/STNMT-CCBVMT để xin vận hành thử nghiệm<br>Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An, huyện Tánh Linh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng Xử lý môi trường Thanh Long được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 3437/QĐ-UBND ngày 29/11/2018, công suất: 20 tấn rác thải/ngày, với diện tích sử dụng đất: Khoảng 11,84 ha. Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1717/QĐUBND ngày 4/72018, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng số 30/GPXD ngày 03/5/2019; Công ty đã triển khai xây dựng, cơ bản hoàn thành dự án, đang hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1852/STNMT-CCBVMT để xin vận hành thử nghiệm

 

Các tin tiếp
Tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (22/7/2019)
Tìn hình hoạt động của Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình   (22/7/2019)
Ứng dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Dự án đi vào hoạt động kinh doanh tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình cấp phép tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Triển khai công tác tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh   (11/6/2019)
Lũy kế cập nhật thông tin dự án đến tháng 4 - 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố tháng 4-2019   (11/6/2019)