Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh

 


Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh của Công ty TNHH Môi trường Bá Phát được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000814 ngày 09/5/2014; công suất: Rác sinh hoạt: 72.000 kg/ngày, rác công nghiệp: 12.000 kg/ngày, rác y tế: 1.200 kg/ngày; diện tích đất 6,7 ha; tổng vốn đầu tư: 105 tỷ đồng, cho thuê đất tại Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 03/4/2015, đã lập quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt số 3154/QĐ-UBND ngày 06/11/2015, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng số 06/GPXD ngày 15/01/2018. Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành các hạng mục công trình để tiếp nhận rác thải sinh hoạt; được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành dự án tại văn bản số 4470/TCMT-MTMN ngày 20/11/2018. Dự kiến trong quý IV/2019, Công ty sẽ triển khai xây dựng, lắp ráp lò đốt chất thải nguy hại. Công ty cam kết đến cuối năm 2020 Công ty sẽ xây dựng và hoàn thiện các hạng mục và tiếp nhận đầy đủ các loại rác (Sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại và y tế)<br>Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh của Công ty TNHH Môi trường Bá Phát được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000814 ngày 09/5/2014; công suất: Rác sinh hoạt: 72.000 kg/ngày, rác công nghiệp: 12.000 kg/ngày, rác y tế: 1.200 kg/ngày; diện tích đất 6,7 ha; tổng vốn đầu tư: 105 tỷ đồng, cho thuê đất tại Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 03/4/2015, đã lập quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt số 3154/QĐ-UBND ngày 06/11/2015, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng số 06/GPXD ngày 15/01/2018. Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành các hạng mục công trình để tiếp nhận rác thải sinh hoạt; được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành dự án tại văn bản số 4470/TCMT-MTMN ngày 20/11/2018. Dự kiến trong quý IV/2019, Công ty sẽ triển khai xây dựng, lắp ráp lò đốt chất thải nguy hại. Công ty cam kết đến cuối năm 2020 Công ty sẽ xây dựng và hoàn thiện các hạng mục và tiếp nhận đầy đủ các loại rác (Sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại và y tế)

 

Các tin tiếp
Tình hình hoạt động của Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An   (22/7/2019)
Tìn hình hoạt động của Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình   (22/7/2019)
Ứng dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Dự án đi vào hoạt động kinh doanh tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình cấp phép tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Triển khai công tác tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh   (11/6/2019)
Lũy kế cập nhật thông tin dự án đến tháng 4 - 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố tháng 4-2019   (11/6/2019)