Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Tìn hình hoạt động của Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình

 


Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình, thị xã La Gi của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Đa Lộc được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2706/QĐUBND ngày 16/9/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 09/8/2018; quy mô dự án: Công suất 450 tấn/ngày (trong đó: Xử lý chất thải sinh hoạt: 195 tấn/ngày, kinh phí ngân sách của địa phương; xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại): 255 tấn/ngày, kinh phí xử lý do doanh nghiệp thu mua và chi trả); diện tích: 298.966,3 m2; tổng vốn đầu tư: 272.040.874.000 đồng, (Xử lý rác địa bàn thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và địa bàn lân cận). Hiện nay, Nhà máy đã đi vào hoạt động giai đoạn 1<br>Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình, thị xã La Gi của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Đa Lộc được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2706/QĐUBND ngày 16/9/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 09/8/2018; quy mô dự án: Công suất 450 tấn/ngày (trong đó: Xử lý chất thải sinh hoạt: 195 tấn/ngày, kinh phí ngân sách của địa phương; xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại): 255 tấn/ngày, kinh phí xử lý do doanh nghiệp thu mua và chi trả); diện tích: 298.966,3 m2; tổng vốn đầu tư: 272.040.874.000 đồng, (Xử lý rác địa bàn thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và địa bàn lân cận). Hiện nay, Nhà máy đã đi vào hoạt động giai đoạn 1

 

Các tin tiếp
Tình hình hoạt động của Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An   (22/7/2019)
Tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (22/7/2019)
Ứng dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Dự án đi vào hoạt động kinh doanh tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình cấp phép tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Triển khai công tác tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh   (11/6/2019)
Lũy kế cập nhật thông tin dự án đến tháng 4 - 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố tháng 4-2019   (11/6/2019)