Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Tình hình cấp phép tháng 5 năm 2019

 


Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong tháng 05 năm 2019 (tính đến ngày 20/5/2019), trên địa bàn tỉnh có 02 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 4,3 ha, tổng vốn đăng ký 51 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 44 dự án được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 242,8 ha, tổng vốn đăng ký 4.255,3 tỷ đồng.<br>Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong tháng 05 năm 2019 (tính đến ngày 20/5/2019), trên địa bàn tỉnh có 02 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 4,3 ha, tổng vốn đăng ký 51 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 44 dự án được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích đất 242,8 ha, tổng vốn đăng ký 4.255,3 tỷ đồng.

 

Các tin tiếp
Tình hình hoạt động của Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An   (22/7/2019)
Tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (22/7/2019)
Tìn hình hoạt động của Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình   (22/7/2019)
Ứng dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Dự án đi vào hoạt động kinh doanh tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Triển khai công tác tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh   (11/6/2019)
Lũy kế cập nhật thông tin dự án đến tháng 4 - 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố tháng 4-2019   (11/6/2019)