Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố tháng 4-2019

 


Báo cáo tình hình hợp tác triển khai các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ; (2) Tham mưu UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của chính quyền huyện Pyeongchang, Hàn Quốc bàn kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (dự kiến vào đầu năm <br>5  2019) kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Bình Thuận trên một số lĩnh vực du lịch, vui chơi giải trí, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sản phẩm nông nghiệp và đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đồng thời, lên kế hoạch ký kết hợp tác hữu nghị, cung ứng lao động giữa tỉnh Bình Thuận với huyện Pyeongchang; (3) Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Ủy ban hành chính tỉnh Vitebsk, giai đoạn 2016 – 2020 và một số chương trình hợp tác quốc tế với một số đơn vị khác.Báo cáo tình hình hợp tác triển khai các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ; (2) Tham mưu UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của chính quyền huyện Pyeongchang, Hàn Quốc bàn kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (dự kiến vào đầu năm
5 2019) kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Bình Thuận trên một số lĩnh vực du lịch, vui chơi giải trí, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sản phẩm nông nghiệp và đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đồng thời, lên kế hoạch ký kết hợp tác hữu nghị, cung ứng lao động giữa tỉnh Bình Thuận với huyện Pyeongchang; (3) Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Ủy ban hành chính tỉnh Vitebsk, giai đoạn 2016 – 2020 và một số chương trình hợp tác quốc tế với một số đơn vị khác.

 

Các tin tiếp
Tình hình hoạt động của Dự án đầu tư Nhà máy phân loại, tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt Thanh Long tại xã Gia An   (22/7/2019)
Tình hình hoạt động của Dự án Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (22/7/2019)
Tìn hình hoạt động của Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình   (22/7/2019)
Ứng dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Kết quả thực hiện chương trình hợp tác kinh tế tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Dự án đi vào hoạt động kinh doanh tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình cấp phép tháng 5 năm 2019   (11/6/2019)
Triển khai công tác tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh   (11/6/2019)
Lũy kế cập nhật thông tin dự án đến tháng 4 - 2019   (11/6/2019)