Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Triển khai xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi.

 


Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05 công trình Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi; trong đó gói thầu số 01 (xây lắp toàn bộ công trình) có giá gói thầu là 7.113 triệu đồng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2018, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày (bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật).

Công trình Kè tạm bảo vệ bờ biển thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi được Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư có chiều dài tuyến kè 785 m, kết cấu thảm rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC, mắt lưới (10x12) cm, gồm: Đỉnh kè: cao trình đỉnh +2,5 m, mặt đỉnh kè rộng 3,0 m; Mái kè: hệ số m = 3, chiều dài bình quân 7,84 m; Chân khay kè cao 1,5 m, cao trình đỉnh +0,02 m, cao trình đáy -1,48 m; công trình phụ trợ gồm 01 khoang chuyển thuyền rộng 9,0 m, hai bậc lên xuống hai bên khoang rộng 1,2 m.

Việc sớm đầu tư xây dựng công trình nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ khu dân cư, khu sản xuất, rừng phòng hộ, các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực ven biển thuộc thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi.

 

Các tin tiếp
Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam tại huyện Hàm Thuận Nam   (16/10/2018)
Dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch Phú Quý tại huyện Phú Quý   (16/10/2018)
Dự án Khai thác cát xây dựng Sông Dinh tại thị xã La Gi   (16/10/2018)
Dự án Trang trại chăn nuôi gà thương phẩm Đức Phát tại huyện Đức Linh   (16/10/2018)
Dự án trang trại chăn nuôi heo Việt Hoàng tại huyện Hàm Thuận Bắc   (16/10/2018)
Dự án mở rộng Nhà máy chế biến bột cá Kim Thành tại thị xã La Gi.   (16/10/2018)
Dự án cửa hàng xăng dầu Tấn Vinh 3 tại huyện Bắc Bình   (16/10/2018)
Dự án Nhà máy chế biến muối tinh tại huyện Hàm Thuận Nam   (16/10/2018)
Dự án trang trại chăn nuôi gà giống bố mẹ tại huyện Đức Linh   (16/10/2018)
Dự án khai thác mỏ cát bồi nền tại huyện Hàm Thuận Bắc   (18/9/2018)