Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Chăn nuôi và thú ý tỉnh

 


Vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư 5.289 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và do Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư dự án. Việc đầu tư dự án là rất cần thiết để đảm bảo cơ sở vật chất và nơi làm việc cho cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Quy mô đầu tư dự án gồm nhà làm việc 02 tầng (01 trệt và 01 lầu) diện tích xây dựng 247 m2, tổng diện tích sàn 500 m2; nhà trưng bày, gara, nhà bảo vệ với tổng diện tích xây dựng 65,6 m2; nhà xe 02 bánh với diện tích xây dựng 32 m2; sân đường nội bộ với diện tích xây dựng 550 m2 và tường rào xung quanh nhà làm việc. Dự kiến dự án sẽ triển khai trong năm 2018.

Việc đầu tư xây dựng mới nhà làm việc của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bình Thuận sẽ đáp ứng đủ nơi làm việc cho cán bộ Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh./. 


 

Các tin tiếp
Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam tại huyện Hàm Thuận Nam   (16/10/2018)
Dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch Phú Quý tại huyện Phú Quý   (16/10/2018)
Dự án Khai thác cát xây dựng Sông Dinh tại thị xã La Gi   (16/10/2018)
Dự án Trang trại chăn nuôi gà thương phẩm Đức Phát tại huyện Đức Linh   (16/10/2018)
Dự án trang trại chăn nuôi heo Việt Hoàng tại huyện Hàm Thuận Bắc   (16/10/2018)
Dự án mở rộng Nhà máy chế biến bột cá Kim Thành tại thị xã La Gi.   (16/10/2018)
Dự án cửa hàng xăng dầu Tấn Vinh 3 tại huyện Bắc Bình   (16/10/2018)
Dự án Nhà máy chế biến muối tinh tại huyện Hàm Thuận Nam   (16/10/2018)
Dự án trang trại chăn nuôi gà giống bố mẹ tại huyện Đức Linh   (16/10/2018)
Dự án khai thác mỏ cát bồi nền tại huyện Hàm Thuận Bắc   (18/9/2018)