Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • ĐẤU THẦU THẨM ĐỊNH

Đầu tư Hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn 4, xã Trà Tân, huyện Đức Linh.

 


Thôn 4, xã Trà Tân, huyện Đức Linh có tổng số 319 hộ dân/1.464 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay hầu hết sử dụng nước sinh hoạt từ giếng đào, vào mùa nắng các giếng nước thường bị khô cạn, rất khó khăn cho việc lấy nước phục vụ sinh hoạt nên việc đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt là hết sức cần thiết và cấp bách. Để đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các hộ nêu trên và các công trình công cộng trên địa bàn, vừa qua UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn 4, xã Trà Tân, huyện Đức Linh với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.375 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh 2.012 triệu đồng (hỗ trợ 90% chi phí đầu tư các tuyến ống dài khoảng 9.950 m, 03 bộ thủy kế cho các cơ sở công cộng và hỗ trợ 1.500.000 đồng/01 bộ thủy kế cho 319 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), phần còn lại huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân và các hộ dùng nước đóng góp. Dự kiến công trình được khởi công và hoàn thành trong năm 2018.

 

Các tin tiếp
Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thuận Nam tại huyện Hàm Thuận Nam   (16/10/2018)
Dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch Phú Quý tại huyện Phú Quý   (16/10/2018)
Dự án Khai thác cát xây dựng Sông Dinh tại thị xã La Gi   (16/10/2018)
Dự án Trang trại chăn nuôi gà thương phẩm Đức Phát tại huyện Đức Linh   (16/10/2018)
Dự án trang trại chăn nuôi heo Việt Hoàng tại huyện Hàm Thuận Bắc   (16/10/2018)
Dự án mở rộng Nhà máy chế biến bột cá Kim Thành tại thị xã La Gi.   (16/10/2018)
Dự án cửa hàng xăng dầu Tấn Vinh 3 tại huyện Bắc Bình   (16/10/2018)
Dự án Nhà máy chế biến muối tinh tại huyện Hàm Thuận Nam   (16/10/2018)
Dự án trang trại chăn nuôi gà giống bố mẹ tại huyện Đức Linh   (16/10/2018)
Dự án khai thác mỏ cát bồi nền tại huyện Hàm Thuận Bắc   (18/9/2018)