Thông báo
Thứ Hai, 17 Tháng 12 Năm 2018
Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, Phan Thiết,Bình Thuận