Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2017

 

Ước tháng 02/2017, thu ngân sách đạt 600 tỷ đồng. Luỹ kế 02 tháng đạt 1.542,2 tỷ đồng, tăng 21,7% so với 02 tháng đầu năm trước. Dự ước các khoản thu qua 02 tháng tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: thu từ doanh nghiệp nhà nước 164,3 tỷ đồng (tăng 66,4% so với cùng kỳ năm trước)...
 
          I. Nông Lâm Thuỷ sản :
          1. Nông nghiệp
          Trọng tâm trong tháng là gieo trồng và chăm sóc các loại cây hàng năm vụ Đông xuân năm 2016-2017, đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho các loại cây trồng. Đến ngày 15/02/2017, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 45.385 ha so với kế hoạch vụ đạt 96,6% và bằng 97% so với vụ cùng kỳ năm trước, trong đó:
        - Cây lúa: Diện tích gieo trồng đạt 32.132 ha, đạt 98,9% so với kế hoạch vụ và bằng 97,5% so với thời điểm cùng kỳ.
        Ngay từ đầu vụ hầu hết người dân đã tận dụng những chân ruộng đảm bảo đủ độ ẩm, nguồn nước tưới được chủ động từ các hệ thống công trình thuỷ lợi góp phần làm tăng diện tích gieo trồng. Nhằm thực hiện né rầy tránh gây thiệt hại cho cây lúa, ngành chức năng đã yêu cầu người dân xuống giống đồng loạt theo lịch, đồng thời khuyến cáo người dân nên sử dụng các loại giống lúa xác nhận để sản xuất, các loại giống được đưa vào sử dụng chủ yếu là các loại giống như sau:
        + Giống chủ lực: ML48, ML214, ML202, TH6, IR 59606, OM 4900, OM 2514, OM 2717, OM 4218, OM 1490, VND 95 – 20, IR 64, OM 3536…
        + Giống bổ sung: OM 5930, OM 4498, OM 5936, OM 6162… Bên cạnh đó còn có các giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp – PTNT công nhận, phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh.
         - Cây trồng khác: Những ngày trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017, toàn tỉnh đã thực hiện lịch cấp nước theo nhu cầu sản xuất của nhân dân, không để tình trạng thiếu nước xảy ra.
        + Cây bắp diện tích gieo trồng đạt 4.589 ha, đạt 76,5% so với kế hoạch vụ và bằng 100,7% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        + Cây lang diện tích gieo trồng đạt 164 ha, đạt 71% so với kế hoạch vụ và bằng 107,9% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        + Cây rau các loại diện tích gieo trồng đạt 2.087 ha, đạt 85,5% so với kế hoạch vụ và bằng 92,1% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        + Cây đậu các loại diện tích gieo trồng đạt 3.419 ha, đạt 101,8% so với kế hoạch vụ và bằng 131,4% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        + Cây dưa lấy hạt diện tích gieo trồng đạt 222 ha, bằng 82,2% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        + Cây đậu phụng diện tích gieo trồng đạt 984 ha, đạt 92% so với kế hoạch vụ và bằng 66,9% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        + Cây mía diện tích gieo trồng đạt 718 ha, bằng 73,2% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        + Cây thuốc lá diện tích gieo trồng đạt 25 ha, đạt 50% kế hoạch vụ và bằng 50% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        + Cây mì đạt 570 ha, đạt 69,5% kế hoạch vụ và bằng 76,5% so với vụ cùng kỳ năm trước.
        * Cây lâu năm:
         Đến nay các cây trồng phát triển như sau:
         - Thanh long: Diện tích toàn tỉnh đạt 27.031,4 ha, tăng 3,69% so với cùng kỳ (+962,8 ha). Mặc dù so với cùng kỳ diện tích tăng nhưng so với các năm trước thì tốc độ tăng thấp, diện tích tăng chủ yếu ở các địa phương có thế mạnh phát triển cây thanh long và có quỹ đất trồng cây lâu năm còn lớn như; Bắc Bình (+430 ha); Hàm Thuận Bắc (+285 ha) chủ yếu tập trung ở hai xã Thuận Hoà và Đa Mi (do hiện nay một số hộ dân ở tỉnh Lâm Đồng đến mua đất và đầu tư); Hàm Thuận Nam (+86 ha); Tuy Phong (+74 ha); La Gi (+30 ha); Hàm Tân (+32,5 ha), các địa phương khác không tăng hoặc tăng rất ít. Do những năm trước giá thanh long tăng ổn định nhà vườn thu lãi cao, vì vậy người dân ồ ạt phát triển diện tích mới, tuy nhiên gần một năm trở lại đây giá thanh long liên tục giảm, thời tiết thất thường; những tháng đầu năm hạn hán thiếu nguồn nước tưới làm năng suất giảm mạnh, những tháng cuối năm mưa nhiều, trên cây thanh long xuất hiện nhiều sâu bệnh, việc chong đèn ra hoa trái vụ không đạt… một số nhà vườn bị thua lỗ nên việc phát triển diện tích có phần chững lại.
         - Cao su: Diện tích toàn tỉnh đạt 42.131 ha, giảm 0,83% so với cùng kỳ (-352,5 ha). Trong đó, diện tích giảm ở Tánh Linh (-310 ha), thị xã La Gi (-43 ha), Hàm Tân (-18 ha). Riêng Đức Linh (+18 ha), các địa phương còn lại diện tích ổn định. Nguyên nhân diện tích cao su toàn tỉnh giảm do trong những năm gần đây giá cao su không ổn định và ở mức thấp, sản xuất kém hiệu quả một số hộ đầu tư cầm chừng chờ tăng giá trở lại, một số ít chặt bỏ những vườn già cỗi năng suất thấp chuyển sang trồng cây các loại cây lâu năm khác hiệu quả hơn.
         - Cây điều: Diện tích toàn tỉnh đạt 17.025,1 ha, tăng 2,64% so với cùng kỳ (+437,4 ha). Do trong năm 2016 giá điều tăng cao trở lại (bình quân 1 kg điều khô được thương lái thu mua từ 25 đến 28 ngàn đồng) đã khuyến khích nhà vườn đầu tư cây điều trở lại. Bên cạnh một số địa phương có diện tích điều chặt bỏ thay thế bằng cây trồng khác như: Hàm Thuận Nam (-380 ha), La Gi (-30 ha), Phan Thiết (-20 ha), Đức Linh (-5,5 ha) thì ở một số địa phương khác trong tỉnh đang triển khai trồng điều ghép và điều cao sản thay thế dần các giống điều truyền thống đã góp phần làm yếu tố tăng diện tích điều toàn tỉnh như: Tánh Linh 606 ha (Suối Kiết 204 ha, Gia Huynh 125 ha, Lạc Tánh 105 ha, La Ngâu 60 ha, Măng Tố 50 ha, Bắc Ruộng 23 ha, Đức Phú 21 ha, Huy Khiêm 18 ha); Hàm Thuận Bắc 181 ha tập trung chủ yếu ở Đa Mi và La Dạ; Hàm Tân 218 ha (Tân Đức 76,5 ha, Tân Phúc 42 ha, Sông Phan 40 ha, Sơn Mỹ 20 ha,… trong đó có 145 ha diện tích trồng trên thay thế trên diện tích cũ); Tuy Phong 10 ha và Phú Quí 2,9 ha.
         - Cây tiêu: Diện tích toàn tỉnh đạt 1.647 ha, tăng 1,45% so với cùng kỳ (+23,5 ha). Mặc dù những năm gần đây giá cao và ổn định nhưng do đặc điểm cây tiêu là thân thảo và thường xuất hiện nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị nên nhiều hộ chưa mạnh dạn đầu tư, diện tích có tăng nhưng không cao.
         - Các loại cây lâu năm còn lại đang được chăm sóc và phát triển bình thường, diện tích biến động không đáng kể.
          * Tình hình sâu bệnh: Trong tháng 02/2017 tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng xảy ra dưới dạng cục bộ, mật độ thấp, ảnh hưởng không đáng kể đến cây trồng.
            + Cây lúa: rầy nâu nhiễm 413 ha, mật số rầy thấp khoảng 1000 -1.500 con/m2, phân bổ ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh; Đức Linh; Tuy Phong; diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá, cổ bông gây hại trên trà lúa Đông xuân giai đoạn đẻ nhánh – đang trổ là 1.020 ha phân bố rải rác ở tất cả các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Tân, Phan Thiết, La Gi; diện tích nhiễm bệnh sâu cuốn lá trong giai đoạn mạ đẻ nhánh 892 ha ở các huyện Tánh Linh; Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình; Tuy Phong; bệnh vàng lá, cháy bìa lá 362 ha trong giai đoạn làm đòng, đang trổ phân bố ở toàn vùng; bệnh sâu đục thân sâu phao là 197 ha phân bố ở 3 huyện: La Gi, Bắc Bình, Tuy Phong. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã khuyến cáo bà con nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời rầy nâu phát sinh trên đồng, nếu mật số >3con/tép sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị rầy nâu để phun, tuyệt đối phải tuân theo nguyên tắc và phải luân phiên các loại thuốc.
            + Thanh long: nhiễm bệnh thán thư 3.406 ha; bệnh kiến, bọ trĩ, bọ xít diện tích nhiễm bệnh 840 ha phân bố ở tất cả các huyện La Gi, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình...; bệnh vàng cành, cháy cành 25 ha phân bổ trên toàn vùng; bệnh thối cành trái non là 141 ha phân bố ở 3 huyện La Gi, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình. Bệnh đốm nâu là 4.432 phân bố ở toàn vùng trong đó có 20 ha bị nhiễm nặng. Các loại bệnh như sên nhớt, rệp sáp, thối rễ, teo tóp cành diện tích nhiễm là 993 ha phân bố ở La Gi, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam. Khuyến cáo nhà vườn sử dụng các loại thuốc đặc trị nấm và tuyến trùng rễ, đồng thời sử dụng thêm các loại chất kích thích sinh trưởng và các loại phân bón có khả năng kích thích ra rễ để phòng và trị bệnh.
            + Cao su: nhiễm bệnh nấm hồng là 1.021 ha xảy ra ở huyện Đức Linh.
            + Cây điều: diện tích nhiễm sâu róm, bọ xít muỗi là 6.070 ha; bệnh thán thư khô bông nhiễm 635 ha, phân bố ở La Gi, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh.
h.
          * Tình hình tưới vụ Đông Xuân 2016-2017
            Đến 15/02/2017, tổng diện tích gieo trồng được tưới của vụ Đông Xuân 2016-2017 (đối với các loại cây trồng như: cây lúa, cây hoa màu,…) từ nguồn nước thủy lợi trên toàn tỉnh là 30.525 ha, đạt 90,8% kế hoạch, diện tích tưới cây thanh long và nho là 16.955 ha, đạt 100% kế hoạch.
          *  Chăn nuôi:
          Theo kết quả điều tra 01/01/2017, đàn gia súc, gia cầm hiện có như sau:
          - Đàn trâu, bò có 172.199 con, giảm 0,16% so với cùng kỳ năm trước.
          - Đàn heo có 266.553 con, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm trước.
          - Đàn gia cầm có 3.177,9 ngàn con, tăng 1,33% so với cùng kỳ năm trước.
          - Công tác tiêm phòng: Trong tháng 02/2017 tình hình đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, không xảy ra các bệnh nguy hiểm như: lở mồm long móng trên gia súc, bệnh tai xanh trên đàn heo, bệnh cúm H5N1 trên gia cầm… Một số bệnh thông thường có xảy ra ở mức độ nhỏ, bệnh truyền nhiễm xảy ra trên đàn heo ở mức độ lẻ tẻ, không có dấu hiệu lây lan thành dịch, phần lớn được điều trị khỏi. Đã tổ chức tiêm phòng 685.774 liều vắc xin, lũy kế 02 tháng đạt 1.678.799 liều; trong đó: đàn trâu, bò 18.593 liều (02 tháng); đàn heo 125.545 liều; đàn gia cầm 1.532.798 liều ( có 330.898 liều vắc xin thực hiện theo QĐ 1476/QĐ-UBND của UBND tỉnh vể việc cấp kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm).
          - Kiểm soát giết mổ:  Trong tháng đã tiến hành kiểm tra các quầy, sạp kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại chợ, kiểm soát giết mổ với số lượng: Heo: 1.875 con (lũy kế 02 tháng 3.225 con); Dê: 323 con (lũy kế 02 tháng 690 con); Gia cầm: 7.410 con (lũy kế 02 tháng 13.155 con).
          2. Lâm nghiệp:
Đã xây dựng 1.306 km đường băng cản lửa (43 km đường băng trắng, 1.263 km đường băng xanh), 7 chòi canh lửa; trang bị 170 máy móc, 2.851 dụng cụ thủ công, sẵn sàng ứng phó khi có tình huấn cháy khẩn cấp xảy ra. Ngoài ra còn bắt buộc các hộ dân sống trong khu vực có rừng ký cam kết bảo vệ rừng, không gây cháy hoặc phát hiện cháy phải báo ngay cho trạm bảo vệ rừng gần nhất.
          * Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Việc kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh luôn được tăng cường. Trong tháng đã phát hiện 33 vụ vi phạm lâm luật, trong đó: khai thác gỗ và lâm sản khác 10 vụ, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép 11 vụ, vi phạm khác 12 vụ; luỹ kế 02 tháng phát hiện 73 vụ, trong đó: khai thác gỗ và lâm sản khác 16 vụ, vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã là 02 vụ, mua bán và vận chuyển lâm sản trái phép 22 vụ, vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác là 01 vụ, vi phạm khác 32 vụ. Số vụ vi phạm đã xử lý trong tháng là 32 vụ (xử phạt hành chính là 26 vụ và xử phạt hình sự là 06 vụ); tịch thu: 03 xe máy; 02 phương tiện khác; 15 m3 gỗ; số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 85,5 triệu đồng. Luỹ kế 02 tháng xử lý 74 vụ (xử phạt hành chính 68 vụ và xử lý hình sự là 6 vụ); tịch thu 15 xe máy; 08 phương tiện khác; 54,5 m³ gỗ; số tiền phạt, bán tang vật nộp vào ngân sách là 337,3 triệu đồng.
          3. Thuỷ sản:
          - Nuôi trồng thủy sản Thời tiết trong tháng nhìn chung khá thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản, dịch bệnh không xảy ra. Diện tích thuỷ sản đang nuôi đạt 790,4 ha, tăng 3,3% (so với tháng cùng kỳ năm trước), trong đó: Nuôi tôm đạt 353,1 ha (tăng 3,9 %); nuôi cá, cua các loại khác đạt 437,3 ha (tăng 2,8%); Nuôi lồng bè ổn định, nuôi cá nước mặn tập trung ở huyện đảo Phú Quý và Tuy Phong, nuôi cá nước ngọt tập trung ở huyện Tánh Linh và Đức Linh.
Diện tích thu hoạch thuỷ sản trong tháng đạt 218,8 ha, luỹ kế 02 tháng đạt 429,6 ha (tăng 2,4% so cùng kỳ năm trước), trong đó: Diện tích thu hoạch tôm đạt 51,8 ha, luỹ kế 02 tháng đạt 151,6 ha (tăng 3%); Diện tích thu hoạch cá và các loại khác đạt 167 ha, luỹ kế 02 tháng đạt 278 ha (tăng 2,1% so cùng kỳ năm trước).
Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong tháng 02/2017 ước đạt 917 tấn, luỹ kế 02 tháng đạt 2.029,5 ha (tăng 9,2% so cùng kỳ năm trước) trong đó: Tôm nuôi nước lợ đạt 545 tấn, luỹ kế 02 tháng đạt 1.265 ha (tăng 7,3%); Cá, cua các loại trong tháng đạt 372 tấn, luỹ kế 02 tháng đạt 764,5 tấn (tăng 12,5%).
         - Khai thác thuỷ sản: Tình hình thời tiết biển trong tháng không được thuận lợi cho khai thác biển, ngư trường hiện xuất hiện gió bấc biển động cấp 6 cấp 7, phần nào làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản của ngư dân. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác trong tháng tăng hơn cùng kỳ do thời gian đi biển dài hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tháng này là tháng Tết, nên thời gian ra khơi của ngư dân ít vì nghỉ đón Tết và sửa chữa tàu thuyền, thời tiết cùng kỳ năm trước biển gió cũng mạnh hơn).
Ước sản lượng khai thác tháng đạt 8.677 tấn, luỹ kế 02 tháng đạt 16.925,5 tấn (tăng 1,54% so cùng kỳ năm trước), trong đó: khai thác biển đạt 8.620 tấn, luỹ kế 02 tháng đạt 16.810 tấn (tăng 1,54%)
        - Sản xuất giống thuỷ sản: Tình hình thời tiết thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nên sản xuất tôm giống có chuyển biến tích cực. Vì vậy, lượng giống sản xuất tôm giống có tăng hơn. Ước trong tháng xuất 1.440 triệu post tôm giống, luỹ kế 02 tháng đạt 2.770 triệu post (tăng 0,9% so cùng kỳ năm trước), trong đó tôm thẻ chân trắng đạt 2.700 triệu post (tăng 0,7% so cùng kỳ năm trước).
            Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được tăng cường thường xuyên. Số vụ vi phạm đã phát hiện và xử lý từ đầu năm đến nay 14 vụ (cùng kỳ năm trước 41 vụ) thu nộp ngân sách 67,9 triệu đồng; các hình thức vi phạm chủ yếu là sử dụng ngư cụ cấm khai thác, xung điện.
        II. Công nghiệp; Đăng ký kinh doanh; Đăng ký đầu tư:
         Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02/2017 đạt 1.439,3 tỷ đồng; luỹ kế 02 tháng đạt 3.164,4 tỷ đồng, tăng 3,0 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó: đó công nghiệp khai khoáng 111 tỷ đồng (giảm 13,6%); công nghiệp chế biến chế tạo 2.129,1 tỷ đồng (tăng 4,2%); sản xuất và phân phối điện đạt 905,31 tỷ đồng (tăng 2,8%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 19 tỷ đồng (tăng 0,5%).
          Các sản phẩm sản xuất trong 02 tháng tăng là: thủy sản đông lạnh (tăng 1,81% so với 02 tháng đầu năm trước), nước mắm (tăng 1,42%), thức ăn gia súc (tăng 6,68%), nước khoáng (tăng 7,32%), hạt điều nhân (tăng 4,11%), nước máy sản xuất (tăng 0,18%), điện phát ra (tăng 8,63%), sản phẩm may mặc (tăng 7,29%), sơ chế mũ cao su (tăng 24,99%). Các sản phẩm giảm là: cát sỏi các loại (giảm 15,75%), đá xây dựng (giảm 15,22%), muối hạt (giảm 20,63%), thủy sản khô (giảm 5,3% so với 02 tháng đầu năm trước).
           Nhìn chung sản xuất công nghiệp trong 02 tháng đầu năm tăng trưởng thấp. Công nghiệp khai khoáng giảm mạnh do tiêu thụ muối chậm, lượng tồn kho nhiều; khai thác đá, cát giảm do các công trình xây dựng ít. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng thấp do nhiều sản phẩm chủ yếu tăng không đáng kể (hàng may mặc, thức ăn gia súc, thuỷ sản đông lạnh..)
           Trong tháng (từ 15/01 đến 14/02/2017) đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cấp mới và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (bao gồm doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm kinh doanh) như sau:
           - Cấp thành lập mới cho 39 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, trong đó phân theo loại hình: 06 công ty TNHH 2 thành viên, 16 công ty TNHH 1 thành viên, 01 DNTN; 05 Chi nhánh, 10 địa điểm kinh doanh, 01 văn phòng đại diện); Tổng vốn đăng ký 75,62 tỷ đồng.
          - Giải thể 05 doanh nghiệp, 8 đơn vị trực thuộc.  Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh 14 doanh nghiệp. 
           - Triển khai công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh đã yêu cầu 8 doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động theo thông báo cơ sở bỏ kinh doanh của cơ quan thuế. Thông báo vi phạm thuộc diện bị thu hồi 05 doanh nghiệp; Thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN của 01 doanh nghiệp do vi phạm quy định liên quan đến thuế theo yêu cầu của Cục thuế tỉnh.
            Đăng ký đầu tư: Trong tháng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 05 dự án được cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư) với tổng vốn đầu tư: 476 tỷ đồng, cụ thể:  Cấp mới cho 05 dự án (Lĩnh vực Dịch vụ: 01, Công nghiệp 04) với tổng diện tích 34 ha, tổng vốn đăng ký 476 tỷ đồng, cấp điều chỉnh cho 02 dự án (Lĩnh vực Xăng dầu). Lũy kế từ đầu năm 2017 đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 09 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và 02 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh, với tổng diện tích 34,8 ha; tổng vốn đăng ký: 515,5 tỷ đồng.
            III. Thương mại, Giá cả, Du lịch, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải
             1. Thương mại, Giá cả :  
             Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 02/2017 ước đạt 2.515,2 tỷ đồng; luỹ kế 02 tháng đạt 5.160,1 tỷ đồng (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ tháng 02/2017 ước đạt 1.270,3 tỷ đồng; luỹ kế 02 tháng đạt 2.616,5 tỷ đồng (tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước). So với những năm trước, sức mua trong dân cư qua 02 tháng đầu năm 2017 tăng ở mức thấp.
            Giá hàng tiêu dùng trong 02 tháng qua nhìn chung biến động tăng không nhiều. Trong những ngày trước, trong và sau Tết, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết giữ ổn định, không có tình trạng tăng đột biến. Các mặt hàng: bia rượu, nước giải khát, lương thực, bánh ngọt, sữa, quần áo, giày, dép giữ ổn định; các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, hoa quả tươi các loại lượng hàng phong phú, đa dạng, giá cả giữ ổn định như Tết năm trước. Dự ước sau 02 tháng giá hàng tiêu dùng tăng khoảng 1,1% (so với tháng 12/2016)
          Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, chất lượng thực phẩm đã được duy trì thường xuyên. Trong quá trình kiểm tra, các lượng lượng chức năng kết hợp phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, qua đó góp phần tích cực vào việc ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích và sức khỏe người tiêu dùng. Trong những ngày giáp Tết, lực lượng kiểm tra chưa phát hiện vi phạm về tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức gây bất ổn thị trường. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và không niêm yết giá hàng hóa vẫn còn xảy ra tại một số cơ sở kinh doanh. Trong tháng 1/2017 lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra kiểm soát 285 vụ vi phạm phát hiện và xử lý 203 vụ vi phạm; trong đó có 31 vụ vi phạm hàng cấm, 78 vụ vi phạm trong kinh doanh, 60 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 32 vụ vi phạm trên các lĩnh vực khác... đã xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng.
            2. Du lịch :
            Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch duy trì đều, Công tác phục vụ du lịch dịp Tết được chú trọng triển khai sớm, trong đó chú trọng tăng cường công tác kiểm tra trước Tết nhằm đảm bảo môi trường du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong dịp Tết nhất là nhà hàng, nhà nghỉ có đón khách du lịch. Vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn du khách trong dịp Tết ở tất cả các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo; giá cả dịch vụ lưu trú, hàng hóa có tăng nhưng không đáng kể… chưa có phản ảnh nào của du khách qua đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng hóa và chất lượng phục vụ, qua đó đã tạo được ấn tượng tốt cho du khách đến Bình Thuận trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Các công ty du lịch lữ hành đã chuẩn bị đầy đủ các tour du lịch trong năm và phối hợp với các công ty lữ hành các tỉnh, vùng lân cận thiết kế những tour riêng chuyên về du lịch biển, du lịch sinh thái. Các tour lữ hành, điểm tham quan thực hiện nhiều gói giảm giá sản phẩm, dịch vụ, vé tour tuyến du lịch và vé tham quan. Cùng với việc ổn định giá cả, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp, các điểm du lịch ở Phan Thiết - Bình Thuận còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch độc đáo trên bãi biển…
            Trong tháng đã vận động các doanh nghiệp tham gia “Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên năm 2017”. Triển khai xây dựng kế hoạch tham gia không gian ẩm thực và đặc sản Nam bộ năm 2017 trong khuôn khổ các hoạt động Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017. Đã khai thác và cập nhật 71 tin, bài lên Website du lịch, trong đó có 28 tin, bài tiếng Anh và 43 tin, bài tiếng Việt; 3 tin bài đăng lên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận; 40 tin, ảnh trên Facebook Du lịch “Mũi Né Việt Nam”; 57 tin, ảnh trên “Binh Thuan Tourist”; đăng 26 ảnh trên Instagram “Mui Ne Viet Nam”. Hỗ trợ 32 cuộc gọi đến đường dây nóng. Phát hành Bản tin Du lịch Bình Thuận số Xuân 2017.
            Tổng số lượt khách đến nghỉ dưỡng, du lịch tại Bình Thuận tháng 02/2017 ước đạt 399,2 ngàn lượt khách với 659,3 ngàn ngày khách (trong đó khách quốc tế 52,2 ngàn lượt khách với 165,6 ngàn ngày khách). Luỹ kế 02 tháng đạt 818,3 ngàn lượt khách (tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước) với 1.348,1 ngàn ngày khách (tăng 10,9%); riêng khách quốc tế 02 tháng đạt 106,4 ngàn lượt khách (tăng 18,8%) với 337,51 ngàn ngày khách (tăng 19%). Doanh thu du lịch 02 tháng ước đạt 1.886,4 tỷ đồng (tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước). Khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn là Trung Quốc, Nga.
          3. Xuất nhập khẩu:
            Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 02/2017 ước đạt 29 triệu USD. Luỹ kế 02 tháng đạt 56,42 triệu USD (tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước), trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 19,22 triệu USD (tăng 29,8%), hàng nông sản đạt 2,54 triệu USD (tăng 4,5%), hàng hoá khác 34,65 triệu USD (tăng 22,5%), trong đó hàng may mặc 22 triệu USD (tăng 13%); với một số mặt hàng: cao su 297 tấn; quả thanh long 658 tấn; thuỷ sản 2.859 tấn; hạt điều  67 tấn.
            -Xuất khẩu trực tiếp tháng 02/2017 ước đạt 27,83 triệu USD, lũy kế 2 tháng đạt 53,93 triệu USD (tăng 26,32% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó:
            - Xuất sang thị trường Châu Á đạt 30,95 triệu USD (tăng 14,64% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thị trường Đông Á đạt 29,25 triệu USD (tăng 15,93%); Thị trường Đông Nam Á đạt 1,23 triệu USD (tăng 71,35%); Thị trường Tây Á đạt 0,29 triệu USD (giảm 68,17%); Thị trường Trung Nam Á đạt 0,17 (tăng 40,32%). Tăng chủ yếu ở mặt hàng cá khác, tôm thẻ, giầy dép, áo sơ mi, áo khác, hàng dệt may khác.
           - Xuất sang thị trường Châu Âu đạt 7,04 triệu USD (tăng 6,36% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Thị trường Tây Âu đạt 2,9 triệu USD (tăng 0,04%); Thị trường Bắc Âu đạt 1,26 triệu USD (tăng 89,1%); Thị trường Nam Âu đạt 2,87 triệu USD (giảm 4,84%). Tăng chủ yếu ở mặt hàng tôm, mực tươi, thủy sản khác…và mặt hàng giầy dép.
        - Xuất sang thị trường Châu Mỹ đạt 14,75 triệu USD (tăng 70,74% so với cùng kỳ năm trước); Thị trường Bắc Mỹ đạt 7,31 triệu USD (giảm 14,69%); Thị trường Trung Mỹ đạt 7,44 triệu USD (tăng gấp 20 lần), chủ yếu tăng ở mặt hàng các sản phẩm bằng giầy dép, giấy, cá hộp.
        Ủy thác xuất khẩu 2 tháng ước đạt 2,48 triệu USD, giảm 12,82% và chiếm tỷ trọng 4,4% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Tập trung chủ yếu ở nhóm hàng may mặc.
        Xuất khẩu dịch vụ du lịch 02 tháng ước đạt 37,2 triệu USD (tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước). 
        Nhập khẩu hàng hoá 02 tháng đầu năm 2017 ước đạt 158,9 triệu USD (tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước), trong đó nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy 13,12 triệu USD (tăng 23,1%); Thức ăn gia súc và nguyên liệu 6,33 triệu USD (giảm 6,8%); Hàng thủy sản 7,71 triệu USD (tăng gấp 5,8 lần); Máy móc thiết bị và phụ tùng khác 125,51 triệu USD.
        Nhìn chung so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng khá, nhất là hàng thuỷ sản. Ở nhóm hàng nông sản, mặt hàng hạt điều nhân xuất tăng khá so với cùng kỳ năm trước (67 tấn, giá trị xuất tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước) với giá trị 613 ngàn USD; mặt hàng quả thanh long giá xuất khẩu không ổn định, lượng hàng xuất và giá trị xuất giảm so với cùng kỳ năm trước.
        4. Giao thông vận tải :
          Vận tải hàng hoá ổn định, ước tháng 02/2017 khối lượng luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 37,59 triệu tấnkm, luỹ kế 02 tháng đạt 75,82 triệu tấnkm (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước); luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 87,7 ngàn tấnkm, luỹ kế 02 tháng đạt 176,8 ngàn tấnkm (tăng 3,6%); luân chuyển hành khách đường bộ đạt 87,13 triệu lượt ngườikm, luỹ kế 02 tháng đạt 175,46 triệu lượt ngườikm (tăng 8,5%); luân chuyển hành khách đường thuỷ đạt 325 ngàn lượt ngườikm, luỹ kế 02 tháng đạt 656,9 ngàn lượt ngườikm (tăng 3%).
        Trong những ngày cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán, công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại thực hiện tốt không có tuyến đường nào ách tắc, tình hình vận tải đường bộ, đường biển ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đã kịp thời xử lý ngăn chặn xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường nhằm đảm bảo tối đa an toàn giao thông. Lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự cùng các địa phương, Bến xe trong tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường; kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện chở quá số người quy định; thu tiền vé vượt quá quy định; chạy sai lịch trình, hành trình vận tải.
          IV. Thu ngân sách; Hoạt động tín dụng:
          1. Thu ngân sách:
          Ước tháng 02/2017, thu ngân sách đạt 600 tỷ đồng. Luỹ kế 02 tháng đạt 1.542,2 tỷ đồng, tăng 21,7% so với 02 tháng đầu năm trước. Dự ước các khoản thu qua 02 tháng tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: thu từ doanh nghiệp nhà nước 164,3 tỷ đồng (tăng 66,4% so với cùng kỳ năm trước), thu ngoài quốc doanh 128,4 tỷ đồng (giảm 13,7%), thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 242,1 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần), thuế bảo vệ môi trường 98,5 tỷ đồng (tăng 9,6%), thu từ các loại phí, lệ phí 14 tỷ đồng (tăng 46,1%), thuế thu nhập cá nhân 49,1 tỷ đồng (tăng 14,7%), thu xổ số kiến thiết 250 tỷ đồng (tăng gần 2,7 lần); lệ phí trước bạ 28,7 tỷ đồng (tăng 23,3%), thu tiền sử dụng đất 73 tỷ đồng (giảm 45,5%), thu từ dầu thô 195,3 tỷ đồng (giảm 28,1%). Trong tháng, ngành Thuế đã tiếp tục triển khai công tác chống thất thu, tập trung đẩy mạnh việc thu thuế, phí và các khoản thu phát sinh, nhất là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hạn chế tình trạng nợ thuế.
          2. Hoạt động tín dụng:
          Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến 31/01/2017, nguồn vốn huy động đạt 25.501 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay đạt 32.745 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm.
          Ước đến cuối tháng 02/2017, nguồn vốn huy động đạt khoảng 25.613 tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay đạt 33.074 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm 2017.
          Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và xử lý nợ xấu, trong đó thực hiện đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý, thu nợ; tiếp tục cơ cấu lại nợ để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay phục vụ sản xuất - kinh doanh; tham gia với các Sở, ngành liên quan và hiệp hội ngành nghề trong việc triển khai xử lý hàng tồn kho của các doanh nghiệp có nợ đọng, nợ xấu; phối hợp chặt chẽ với Tổ Chỉ đạo thi hành án liên Ngành trong việc xử lý tài sản thu hồi nợ đối với các bản án đã có hiệu lực thi hành. Đến 31/01/2017, nợ xấu trên địa bàn là 332 tỷ đồng, chiếm 1,01% tổng dư nợ, tăng 0,08% so với đầu năm.
          Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Đến 31/01/2017 dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 16.489 tỷ đồng (chiếm 50,36% tổng dư nợ); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 832 tỷ đồng (chiếm 2,54% tổng dư nợ); dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 7.521 tỷ đồng (chiếm 22,97% tổng dư nợ). Dư nợ cho vay công nghiệp hổ trợ đạt 4,66 tỷ đồng. Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.067 tỷ đồng/125.265 khách hàng.
          Cho vay lĩnh vực thủy sản theo Nghị định 67: Đến 31/01/2017 các tổ chức tín dụng đã tiếp cận 167/182 tàu được UBND tỉnh phê duyệt, đã nhận 98 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu theo Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 81 hồ sơ, đang xử lý 16 hồ sơ. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 585,6 tỷ đồng, đã giải ngân được 510,5 tỷ đồng (dư nợ cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 223,3 tỷ đồng và cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 276,1 tỷ đồng). Phát sinh cho vay vốn lưu động 115 triệu đồng.
          Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đến 31/01/2017, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là  45.040 triệu đồng/110 khách hàng, trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội là 2.405 triệu đồng/14 khách hàng, dư nợ cho cho vay để xây dựng mới, cải tạo và sữa chữa nhà 42.635 triệu đồng.
          Đã thực hiện tốt công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo hệ thống thanh toán bù trừ điện tử và thanh toán điện tử liên ngân hàng trong dịp Tết. Mạng lưới ATM, POS tiếp tục duy trì, hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 31/01/2017 trên địa bàn có 153 máy ATM, giảm 3 máy so với tháng trước, và 1.231 máy POS, tăng 4 máy so với tháng trước.    
         V. Các vấn đề xã hội:
          1. Văn hoá, Thể thao:
           Công tác tuyên truyền, cổ động được duy trì đều. Các huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng chương trình phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 49 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Ngày hội Tòng quân và Lễ giao quân năm 2017; Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; An toàn giao thông; Phòng chống cháy nổ; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Phòng, chống dịch bệnh; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh… Kết quả đã thực hiện 3. 050 giờ phát thanh xe loa phóng thanh, cắt dán 3.650 băng rôn khẩu hiệu, kẻ vẽ 2.300 m2 pa nô, 6.253 cờ các loại.  Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh phát hành 150 đĩa CD “Mừng Đảng - mừng Xuân”. Thành phố Phan Thiết và các huyện Đức Linh, Tuy Phong, Hàm Tân phát hành 2.900 bản tin Xuân. Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh biểu diễn 6 buổi văn nghệ phục vụ nhân dân huyện Bắc Bình, thị xã La Gi chương trình ca nhạc Mừng Đảng - Mừng Xuân và tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội.
          Hoạt động văn hóa, nghệ thuật:  Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức biểu diễn 4 đêm văn nghệ chương trình ca nhạc Xuân tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề: “Giai điệu tự hào”. Tổ chức hội hoa Xuân; triển lãm ảnh nghệ thuật sắc xuân Bình Thuận. Phối hợp với Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật và ảnh tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.
           Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - mừng Xuân” phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Thành phố Phan Thiết phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình văn nghệ Mừng Đảng - mừng Xuân đón giao thừa Tết Đinh Dậu; Hội diễn Búp măng non năm 2017; Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI năm 2017; Chương trình “Cây mùa xuân” tặng quà cho trẻ em nghèo và khuyết tật. Thị xã La Gi tổ chức biểu diễn 2 chương trình văn nghệ. Huyện Đức Linh tổ chức 20 đêm văn nghệ và nhiều hoạt động khác. Huyện Hàm Thuận Bắc biểu diễn văn nghệ phục vụ lễ ra quân làm “Giao thông nông thôn”; khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2017. Huyện Hàm Thuận Nam phối hợp tổ chức chương trình ca, múa, nhạc, múa lân sư rồng đón năm mới. Huyện Phú Quý, Tuy Phong tổ chức biểu diễn văn nghệ  “Chào Xuân Đinh Dậu”. Huyện Hàm Tân tổ chức biểu diễn 30 đêm văn nghệ và nhiều hoạt động khác.
            Hoạt động Thư viện: Cấp mới 50 thẻ bạn đọc (13 thẻ thiếu nhi), phục vụ 4.635 lượt bạn đọc (thiếu nhi 1.250 lượt), luân chuyển 22.132 lượt tài liệu (thiếu nhi 12.010 lượt). Giới thiệu sách mới, sách chuyên đề “Mừng Đảng - mừng Xuân”  tuyên truyền kỷ niệm 49 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh…với 100 tài liệu, 63 trang tin. Sưu tầm tư liệu cho tập Thông tin tư liệu Bình Thuận với 125 tin, bài; chuyên mục thông tin kinh tế với 30 tin, bài. Luân chuyển 185 bản sách đến Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh, thu hút 858 lượt bạn đọc.
            Hoạt động bảo tồn, bảo tàng: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận: Phục vụ 90 đoàn, với 3.525 lượt khách, trong đó có 520 lượt khách nước ngoài. Phục vụ 05 lễ dâng hương, báo công viếng Bác nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017). Bảo tàng tỉnh: Kiểm tra và sưu tầm hiện vật tại  một số di chỉ thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và khảo sát di chỉ khảo cổ học ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh. Xây dựng Đề án “Sưu tầm, trao đổi tài liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày Bảo tàng từ năm 2017-2021”; Đề án “Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn năm 2017-2020”. Phục vụ 421 lượt khách, trong đó có 24 lượt khách nước ngoài đến tham quan, nghiên cứu tại nhà trưng bày. Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư: Đón 15.919 lượt khách, trong đó có khoảng 2.368 khách nước ngoài, thu phí tham quan 238.785.000 đồng. Đã tổ chức 20 buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm; trình diễn nghề truyền thống của dân tộc Chăm, nghệ thuật tranh cát; phối hợp với Hội Văn học Nghệ Thuật và Thư viện tỉnh triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Bình Thuận quê hương tôi” và báo Xuân phục vụ du khách tham quan trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu. Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm: Đón 6.018 lượt khách đến tham quan, trong đó có 07 khách nước ngoài. Trong dip tết Nguyên đán Đinh Dậu đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách như: Triển lãm 72 tác phẩm ảnh nghệ thuật chủ đề tuyên truyền về “Biển đảo Việt Nam” và “Nét đẹp Bình Thuận”, Hội thi hòa tấu nhạc cụ và nâng cao tay nghề Gốm và Dệt lần thứ VIII/2017, biểu diễn chương trình văn nghệ dân gian Chăm, Liên hoan Tiếng hát dân ca Chăm và Hội thi Thiếu nữ Chăm duyên dáng lần thứ V/2017…  Tổ chức sưu tầm, trao đổi và vận động nhân dân hiến tặng 259 hiện vật, cổ vật có giá trị.
            Hoạt động thể thao:
            Đã tổ chức Hội Đua thuyền truyền thống Tết Nguyên  đán Đinh Dậu năm 2017 trên sông Cà Ty; tổ chức Hội thi Leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận lần thứ XXI năm 2017; tổ chức giải Lướt ván buồm Quốc tế - Fun Cup lần thứ XVIII năm 2017, tại Câu lạc bộ Jibe’s Baech - Hàm Tiến, Mũi Né. Đội Điền kinh tham gia đạt 01 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng và Nhất toàn đoàn.
          2. Giáo dục:
            Kết quả Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2016-2017 có 97 thí sinh đạt giải, trong đó: 09 thí sinh đạt giải nhất, 34 thí sinh đạt giải nhì, 54 thí sinh đạt giải ba. So với năm học trước, tăng 15 giải (Giải nhất tăng: 01; giải nhì tăng: 13; giải ba tăng: 01).
            Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo): Tỉnh Bình Thuận có 09 học sinh đạt giải, cụ thể: 02 giải ba, 07 giải khuyến khích. So với năm học 2015-2016, giảm 02 giải ba và tăng 03 giải khuyến khích.
         3. Y tế :
          Các bệnh dịch truyền nhiễm được giám sát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh cúm A H1N1, H5N1, H7N9, Sởi, Sốt xuất huyết, Zika, Tay chân miệng, Sốt rét... Trong tháng, có 154 cas mắc sốt xuất huyết (tử vong: 0 cas); 34 cas mắc tay chân miệng (tử vong: 0); 03 cas mắc sốt rét (số mắc sốt rét ác tính: 0, không có trường hợp tử vong). Tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
          Công tác phòng chống Phong, phòng chống Lao, phòng chồng HIV/AIDS duy trì đều.
            + Phòng chống Phong: số bệnh nhân hiện mắc bệnh phong: 9, số bệnh nhân mới phát hiện: 0, số bệnh nhân đang quản lý: 468, bệnh nhân phong mới bị tàn tật độ II: 0.
            + Phòng chống Lao: tổng số lượt khám: 874, số bệnh nhân thu dung điều trị: 163. Số bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới: 87.
             + Phòng chống HIV/AIDS:
        Số nhiễm HIV mới: 30 (tích lũy: 5.820); số chuyển AIDS mới: 6 (tích lũy: 3.298); tử vong: 01 (tích lũy: 2.087).
        Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tích cực. Trong tháng không có xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.
        Các bệnh viện thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám và điều trị bệnh nhân. Riêng các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh có số bệnh nhân vào điều trị trong tháng như sau:
            + Bệnh viện đa khoa tỉnh: số lượt khám bệnh 17.070 (giảm 28% so với cùng kỳ năm trước); số bệnh nhân điều trị nội trú: 3.951 (giảm 1%); số bệnh nhân tử vong: 29 cas; số cas chuyển viện: 77 cas; số cas tai nạn giao thông: 571, trong đó: chấn thương sọ não: 84, tử vong: 01; công suất sử dụng giường bệnh đạt 87%.
            + Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh: số lượt khám bệnh 8.352 (tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.274 (giảm 4,9%); số bệnh nhân tử vong: 01; số bệnh nhân chuyển viện: 62 ca; công suất sử dụng giường bệnh đạt 97,7%.
            + Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam tỉnh: số lượt khám bệnh 15.389 (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.764 cas (giảm 0,5%); số bệnh nhân tử vong: 0; số bệnh nhân chuyển viện có 143 cas; công suất sử dụng giường bệnh đạt 110%. 
            + Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi: số lượt khám bệnh 11.923 (giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước); số bệnh nhân điều trị nội trú: 1.700 cas (tăng 27,4%); số bệnh nhân tử vong: 0; số bệnh nhân chuyển viện: 329 cas; công suất sử dụng giường bệnh đạt 103,3%. 
            + Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh: số lượt khám bệnh 1.523 (giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước); số bệnh nhân điều trị nội trú: 246 cas (giảm 11,8%); số bệnh nhân tử vong: 0. Công suất sử dụng giường bệnh: 82,7%.
            + Bệnh viện Lao và bệnh phổi: số lượt khám bệnh: 515, số bệnh nhân điều trị nội trú: 289, số bệnh nhân chuyển viện: 17, công suất sử dụng giường bệnh đạt 80,5%.
            + Bệnh viện Da liễu: số lượt khám bệnh: 957, số bệnh nhân điều trị nội trú: 17, số bệnh nhân chuyển viện: 0.
          4. Lao động  Xã hội, Chính sách:
        Trong tháng đã giải quyết việc làm cho 1.500 lao động nâng tổng số lao động giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay là 3.500 lao động, trong đó: cho vay vốn giải quyết việc làm: 138 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp: 500 lao động; đưa được 71 lao động đi làm việc ở nước ngoài (Đài Loan 07, Đức 01, UAE 01, Ả rập Xê Út 20, Hàn Quốc 09, Nhật Bản 33); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 2.791 lao động.
        Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: 319 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 922 hồ sơ; Ban hành Quyết định cho 207 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 672 lao động. Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 81 đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Giải quyết truy lĩnh tù đày cho 03 trường hợp. Giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho 24 trường hợp. Cấp ưu đãi giáo dục cho 14 trường hợp. Thực hiện chế độ cho các đối tượng ngoài Pháp lệnh Ưu đãi người có công: trợ cấp 1 lần cho 13 trường hợp theo Quyết định 24. Cấp Bảo hiệm y tế cho 39 trường hợp.
        Cấp Giấy chứng nhận cho 13.753 hộ nghèo và 13.549 hộ cận nghèo; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ nghèo. Có 1.225 bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Mathadone tại các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.
        Số đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội là 198 người (63 nữ), trong đó: có 02 trẻ tạm nuôi do UBND phường Phú Tài tạm gửi trong thời gian thông báo tìm người thân hoặc hoàn tất hồ sơ đưa vào cơ sở nuôi dưỡng tại Trung tâm; Số đối tượng cai nghiện ma túy đang quản lý 42 người (05 nữ), trong đó 31 tự nguyện (05 nữ); 09 bắt buộc; 02 không có nơi cư trú nhất định; Số đối tượng lang thang hiện đang quản lý tại Trung tâm Hỗ trợ người lang thang: 07 người (02 nữ).
        5. Tai nạn giao thông:
        Trong tháng (từ 16/12/2016 đến 15/01/2017), tai nạn giao thông trong địa bàn xảy ra như sau:
- Số vụ tai nạn giao thông: 41 vụ (so với tháng trước giảm 10 vụ). So với cùng kỳ năm trước giảm 10 vụ. Trong đó, đường sắt không có vụ tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra.
- Số người bị thương: 33 người (so với tháng trước giảm 20 người). So với cùng kỳ năm trước giảm 5 người.
- Số người chết: 17 người (so với tháng trước tăng 1 người). So với cùng kỳ năm trước giảm 8 người.
        Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân chính vẫn là lái xe trong tình trạng vi phạm quy định nồng độ cồn, sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chở quá số người quy định, chuyển hướng không báo hiệu; người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường. Trong dịp Tết Nguyên đán, Đội CSGT công an TP Phan Thiết phát hiện xử lý vi phạm hơn 116 trường hợp, tạm giữ 85 phương tiện..
        6. Thiên tai lũ lụt:
- Thiên tai: Trong tháng ảnh hưởng sóng to, gió mạnh kết hợp với triều cường xảy ra trên địa bàn xã Tiến Thành - thành phố Phan Thiết đã làm thiệt hại như sau: Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi: 5 nhà; Nhà bị uy hiếp phải di dời: 34 nhà;  1.000 mét mờ biển sạt lở. Ước tính giá trị thiệt hại 200 triệu đồng.
- 01 vụ chìm tàu cá tại Lagi, ước tính thiệt hại 1,5 tỷ.
- Cháy nổ: Trong tháng đã xảy ra 4 vụ cháy nổ, ước tính giá trị thiệt hại 550 triệu đồng.
        Trên đây là tình hình kinh tế xã hội tháng 02/2017, Cục Thống kê kính gửi đến lãnh đạo các cấp, các ngành.

 

Các tin tiếp
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017   (10/7/2017)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2017   (21/6/2017)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2017   (21/6/2017)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2017   (21/6/2017)
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2011   (21/6/2017)
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận   (21/6/2017)