Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận 9 tháng năm 2011

 

1. Về kinh tế
Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ, tổng sản phẩm nội tỉnh tăng 9,5% so cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 8,9%, dịch vụ tăng 12,6%, nông – lâm – thủy sản tăng 5,5%; cụ thể:
 - Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được giữ vững, giá trị sản xuất 9 tháng 3.739,7 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tăng 7,1%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 12,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,7%. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều tăng khá so với cùng kỳ như: sản phẩm may mặc, muối hạt, thủy sản đông lạnh, nước mắm,...
 - Sản xuất nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản giữ được ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực vụ Đông – xuân và Hè – thu đạt 85.322 ha, tăng 3,2%, trong đó cây lúa tăng 4,3% so với cùng kỳ, sản lượng lương thực đạt 488.884 tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Diện tích cây thanh long tiếp tục tăng nhanh, đất ruộng 1 vụ sản xuất kém hiệu quả và đất trồng cây hang năm chuyển sang trồng thanh long 1.759 ha, vượt 227% kế hoạch; cao su trồng mới đạt 1.335 ha. Sản lượng hải sản khai thác 9 tháng 131.100 tấn, tăng 0,17%; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 9.765 tấn, tăng 2,1%; đã sản xuất và tiêu thụ tôm giống đạt 7,2 tỷ post, tăng 6,5% so với cùng kỳ.
 - Hoạt động du lịch – thương mại tiếp tục phát triển. Trong 9 tháng đã thu hút 2.100 ngàn lượt du khách đến nghỉ dưỡng, tăng 12,2%; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.371 tỷ đồng, tăng 30,4% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ xã hội đạt 14.464 tỷ đồng, tăng 18,6% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 16% so với tháng 12/2010. Dịch vụ thông tin và truyền thông tiếp tục phát triển, số thuê bao điện thoại tăng nhanh, đạt mật độ 133 thuê bao/100 dân; tỷ lệ người sử dụng Internet 28,7%. Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa phát triển ổn định. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 149 triệu USD, đạt 80,6% kế hoạch, tăng 16,7% so cùng kỳ năm trước.
 - Hoạt động tài chính, tiền tệ tiếp tục ổn định. Thu ngân sách nhà nước đạt 5.872,58 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa 1.978,7 tỷ đồng, đạt 73,29% dự toán năm, tăng 22,5% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 9 tháng 2.947,4 tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán cả năm. Hoạt động tín dụng ngân hàng có nhiều cố gắng, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 26,2% và dư nợ vay ước đạt 12.100 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm.
- Vốn đầu tư phát triển thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương trong 9 tháng đạt 1.036,8 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch. Trong 9 tháng có 17 dự án đi vào hoạt động; có thêm 24 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.319 tỷ đồng (giảm 40 dự án so cùng kỳ), rà soát thu hồi 5 dự án do chậm triển khai thực hiện theo quy định.
 2.Về văn hóa - xã hội
 - Chất lượng giáo dục được giữ vững và có nhiều tiến bộ. Số học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,85%; số học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 98,44%; số học sinh tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 88,06%; số học sinh tốt nghiệp hệ GDTX đạt tỷ lệ 63,37%. Công tác chuẩn bị cho năm học mới được quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học đảm bảo về tiến độ; toàn tỉnh hiện có 606 trường công lập (tăng 6 trường so với năm học trước). Năm học 2011-2012, toàn tỉnh có 4.681 cháu vào nhà trẻ; 40.399 cháu vào mẫu giáo; 109.933 học sinh tiểu học; 81.044 học sinh trung học cơ sở; 47.826 học sinh THPT.
 - Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được tăng cường. các loại dịch bệnh được kiểm soát và khống chế kịp thời; không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai, tiến độ được bảo đảm. Hầu hết các bệnh viện tuyến huyện được tiếp tục đầu tư, cơ sở vật chất ngày càng hoàn chỉnh, phát huy được hiệu qủa. Chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được nâng lên.
 - Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục chuyển mạnh các hoạt động văn hóa về cơ sở. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục duy trì và nâng dần về chất lượng.
 - Giải quyết việc làm, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong 9 tháng đã giải quyết việc làm cho 17.576 lao động, đạt 76,4% kế hoạch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 7.701 người, đạt 64,2% kế hoạch, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 6.485 người, đạt 64,9% kế hoạch.

 

Các tin tiếp
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017   (10/7/2017)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2017   (21/6/2017)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2017   (21/6/2017)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2017   (21/6/2017)
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2017   (21/6/2017)
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận   (21/6/2017)