Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
  • TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Trong 6 tháng đầu năm kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, trong đó nhiều lĩnh vực chuyển biến khá. Trong nông nghiệp, dự ước 6 tháng đầu năm 2017 sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 5.936,8 tấn (tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá cao so với mức tăng chung (CN chế biến, chế tạo tăng 7,93% so với 6 tháng năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng tăng 11,19% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 64,81% dự toán năm, tăng 14,66% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến.