Thông báo
Thứ Ba, 21 Tháng 5 Năm 2019
  • KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2012

 

I. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng    :  từ 9,7 – 10% 
Trong đó, tốc độ tăng trưởng của các ngành: Công nghiệp - Xây dựng: 10,9%; Dịch vụ: 13%; Nông, lâm, thủy sản: 5,9%. 
- Sản lượng lương thực                             : 650.000 tấn. 
- Sản lượng hải sản khai thác        : 172.000 tấn. 
- Kim ngạch xuất khẩu                                : 300 triệu USD.
Trong đó: xuất khẩu sản phẩm hàng hóa    : 220 triệu USD. 
- Tổng thu ngân sách nhà nước                   : 6.175 tỷ đồng 
Trong đó: thu nội địa                  : 3.160 tỷ đồng 
- Chi đầu tư phát triển                                 : 600 tỷ đồng. 
- Tỷ lệ giảm sinh                  : 0,04%.
- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1          :  99,9%. 
- Giải quyết việc làm                                  : 24.000 lao động .
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo                               :  1,5% 
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  :  12%. 
- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 89%, dân số đô thị sử dụng nước sạch là 94%.
- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt 90%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý 20%.
- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.
- Tỷ lệ độ che phủ (tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm) đạt 48,7%.
II. Nhiệm vụ và giải pháp chính
1. Về kinh tế
 a) Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền vững, coi trọng chất lượng và hiệu quả gắn với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trước hết là trong công tác quản lý đất đai, rừng và tài nguyên, khoáng sản. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành hạ tầng và thu hút đầu tư các Khu công nghiệp: Phan Thiết; Hàm Kiệm I và II; tích cực chuẩn bị và triển khai đầu tư Khu công nghiệp Sơn Mỹ, Khu công nghiệp Kê Gà. Đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư thúc đẩy tiến độ các dự án điện như: Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; các tuyến đường dây 500 kV, 220 kV xuất phát từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, các dự án điện gió. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản, nhất là các sản phẩm lợi thế của địa phương; thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường  vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất công nghiệp 12,05% so năm 2011.
b) Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp một cách toàn diện gắn với đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông – lâm - hải sản. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng và hiệu quả. Quản lý chặt chẽ diện tích đất lúa theo quy hoạch gắn với phát triển thủy lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất. Không khuyến khích mở rộng diện tích thanh long trồng trên đất lúa; phấn đấu cấp mới 2.000 ha diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm trong nông nghiệp. Làm tốt công tác giống. Tăng cường công tác khuyến nông. Ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới ở 96 xã, trong đó tập trung trước hết ở 21 xã điểm gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giao thông nông thôn, nhất là  ở các nơi có các tuyến đường đi lại khó khăn. Rà soát lại diện tích đất đã cấp và xây dựng kế hoạch tiếp tục giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện  Đề án phát triển cây cao su ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chống phá rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; rà soát, quản lý chặt chẽ đất lâm nghiệp; tiếp tục nghiên cứu sớm có chính sách phù hợp để thực hiện có hiệu quả chủ trương cải tạo rừng nghèo kiệt gắn với công nghiệp chế biến lâm sản, nhất là giải quyết dứt điểm tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp ở các khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận 
Tiếp tục quản lý, hạn chế phát triển tàu thuyền công suất nhỏ. Hỗ trợ, nhân rộng mô hình tổ đoàn kết khai thác hải sản xo bờ gắn với dịch vụ hậu cần, chế biến trên biển. Khuyến khích phát triển nuôi trồng các loại thuỷ sản có lợi thế và hiệu quả gắn với đảm bảo các điều kiện nuôi thâm canh. Tăng cường quản lý chất lượng nuôi tôm giống.
Có biện pháp tích cực, chủ động phòng tránh thiên tai, bão lũ, chú trọng các vùng ven biển, ven sông dễ bị xâm thực, nhất là huyện Phú Quý.
c) Đa dạng công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch. Thường xuyên tổ chức kiểm định đánh giá chất lượng các cơ sở du lịch đang hoạt động; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển nhiều loại dịch vụ, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của tỉnh; chú trọng nâng chất lượng các hoạt động lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Phấn đấu trong năm 2012 đón 3.150.000 lượt khách du lịch, trong đó có 350.000 lượt khách du lịch quốc tế với doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng.
d) Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng lợi thế của tỉnh. Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tìm thị trường vững chắc cho xuất khẩu thanh long; làm tốt hơn nữa xuất khẩu mủ cao su. Thu hút đầu tư đưa vào hoạt động nhà máy gia nhiệt. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng. 
e) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường quản lý nhà nước về giá; ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;  Khuyến khích phát triển  các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. 
g) Đa dạng hóa các hình thức đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội theo quy định. Ưu tiên bố trí vốn nhà nước cho các công trình trọng điểm, bức xúc và các công trình hoàn thành trong năm; thường xuyên rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư phát triển. Tăng cường biện pháp khai thác các khoản thu từ quỹ đất. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gôi, khuyến khích các nhà đầu tư và huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia trên cac lĩnh vực, trước hết là giao thông, thủy lợi nhỏ, giáo dục, y tế, hạ tầng các khu dân cư. Phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh do Bộ ngành Trung ương làm chủ đầu tư; trước mắt tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết và Dự án Cảng nước sâu Kê Gà. 
Rà soát lại tất cả các dự án đầu tư đã được cấp phép trên các lĩnh vực; theo đó:
- Tạo điều kiện, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai;
- Các dự án chưa triển khai thì tiến hành kiểm tra vướng mắc ở khâu nào, tập trung tháo gỡ khâu đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm triển khai;
- Các dự án đã hoặc đang triển khai nhưng xét thấy ảnh hưởng môi trường thì phải dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, xử lý một cách kiên quyết. Trước mắt, tiếp tục tạm dừng cấp giấy phép đối với các dự án cải tạo rừng nghèo kiệt và cấp giấy phép khai thác mới tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh để chờ chủ trương mới của Chính phủ hoặc chính sách cụ thể của tỉnh; 
- Các dự án chậm triển khai mà không có lý do chính đáng thì kiên quyết thu hồi. Mặt khác, tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, công khai, bình đẳng để thu hút các dự án mới trên các lĩnh vực, trong đó chú ý làm tốt khâu đấu giá quyền sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản đối với các dự án mới theo quy định của pháp luật và thực hiện ký quỹ đầu tư. 
 h) Khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất 2011-2020 ở các cấp; thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận 6.000 ha, trong đó tập trung chủ yếu việc cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp và cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận theo dự án tổng thể. Hoàn thành khối lượng đo đạc và lập hồ sơ địa chính 56 xã phường, thị trấn và công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính Dự án đất Lâm nghiệp. 
Đề xuất Trung ương sớm tháo gỡ chồng lấn, phê duyệt quy hoạch phân vùng  thăm dò, khai thác, chế biến sa khoáng ti tan. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm minh và kịp thời tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; không để xảy ra các điểm nóng trong khai thác khoáng sản, nhất là đối với khai thác sa khoáng titan. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phân loại các nguồn gây ô nhiễm, các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường để có kế hoạch kiểm tra giám sát, nhất là xử lý rác thải ở các bệnh viện, xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, khai thác tài nguyên, khoáng sản.
i) Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Chống thất thu ngân sách trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đất đã giao, cho thuê các dự án; tích cực thu các khoản nợ đọng ngân sách. Bảo đảm  thu đạt và vượt chỉ tiêu thu nội địa; đồng thời, phấn đấu thu từ quỹ đất vượt từ 100 – 150 tỷ đồng so với chỉ tiêu pháp lệnh để có thêm nguồn đáp ứng cho các nhu cầu chi, chưa đưa vào câ đối từ đầu năm.  
Tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách tài khóa thắt chặt của Chính phủ trong chi tiêu ngân sách, cương quyết cắt giảm các khoản chi và các công trình xây dựng cơ bản chưa bức xúc; ưu tiên bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi lương, phụ cấp lương, chi hoạt động thường xuyên của bộ máy Đảng, nhà nước, các đoàn thể và bảo đảm chi an sinh xã hội, cho các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của tỉnh. Bố trí dự phòng ngân sách đủ để chủ động đối phó với thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp phát sinh đột xuất của tỉnh. 
2.  Về văn hóa – xã hội  
 a) Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, hết sức chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh; nâng cao chất lượng và hiệu quả về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác giáo dục hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp. Tiếp tục tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học. Có giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo và các trường phổ thông dân tộc nội trú. Tập trung thực hiện Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015”.  Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở tất cả các cấp học. 
 b) Tiếp tục đầu tư củng cố, nâng cấp đồng bộ và phát triển hệ thống khám chữa bệnh; phấn đấu đưa công trình bệnh viện huyện Hàm Tân, bệnh viện Phú Quý, bệnh viện Hàm Thuận Bắc vào sử dụng. Tăng cường bố trí bác sỹ về tuyến xã, bảo đảm đến cuối năm 2012 đạt 80% xã, phường có bác sỹ; duy trì và giữ vững kết quả Đề án Chuẩn quốc gia về y tế xã.  Tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, kịp thời phát hiện và khống chế các loại dịch bệnh, trước mắt hết sức chú ý bệnh chân - tay - miệng. Tập trung giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng và giảm sinh ở vùng có mức sinh còn cao.  
 c)  Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng.  Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Chú ý hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn.  Phấn đấu đào tạo nghề cho 15.500 lao động, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn 12.800 người. Hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, cải thiện nhà ở người có công.
 d) Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Triển khai và tổ chức thực hiện có chất lượng, đi vào chiều sâu, đúng thực chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Tổ chức tốt các hoạt động thể thao quốc tế để quảng bá du lịch của tỉnh.  

 

Các tin tiếp
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016   (29/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015   (29/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2010   (22/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009   (21/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2008   (21/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010   (21/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận   (21/6/2017)
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận   (21/6/2017)