Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019

 


hực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 186/KH-BCĐ, ngày 21/5/2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019. UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019.<br><br><br>Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mua bán người; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người; góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” một cách thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, đảm bảo về nội dung và mục đích đề ra.<br><br><br>Kế hoạch yêu cầu các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019 về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) trước ngày 02/8/2019 để tập hợp báo cáo trên theo quy định.<br><br>Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về./.<br><br>Hữu Trihực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 186/KH-BCĐ, ngày 21/5/2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019. UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019.


Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mua bán người; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người; góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” một cách thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, đảm bảo về nội dung và mục đích đề ra.


Kế hoạch yêu cầu các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019 về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) trước ngày 02/8/2019 để tập hợp báo cáo trên theo quy định.

Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về./.

Hữu Tri

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.   (22/7/2019)
Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh   (8/7/2019)
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách   (8/7/2019)
Triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu tàu BV 98459TS tại Phú Quý   (8/7/2019)
Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển Bình Thuận   (8/7/2019)