Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách

 


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi, Phú Quý tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch.<br><br>Theo đó, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh các quy định về vận tải hành khách, đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn giao thông vận tải khách du lịch. Làm việc với chủ đầu tư Cảng vận tải Phan Thiết để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra, vào cảng, không để tình trạng tàu cá trà trộn tham gia vận chuyển khách du lịch. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải khách du lịch. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cho các chủ tàu cá ký kết không vận chuyển hành khách, vận chuyển khách du lịch.<br><br>Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2020/UBND-KGVXNV ngày 07/6/2019.<br><br>TT DânChủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi, Phú Quý tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch.

Theo đó, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh các quy định về vận tải hành khách, đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn giao thông vận tải khách du lịch. Làm việc với chủ đầu tư Cảng vận tải Phan Thiết để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra, vào cảng, không để tình trạng tàu cá trà trộn tham gia vận chuyển khách du lịch. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải khách du lịch. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cho các chủ tàu cá ký kết không vận chuyển hành khách, vận chuyển khách du lịch.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2020/UBND-KGVXNV ngày 07/6/2019.

TT Dân

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.   (22/7/2019)
Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019   (8/7/2019)
Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh   (8/7/2019)
Triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu tàu BV 98459TS tại Phú Quý   (8/7/2019)
Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển Bình Thuận   (8/7/2019)