Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Tình hình Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019

 


Giải quyết việc làm cho 12.610 lao động, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức tuyển mới và đào tạo nghề cho 5.679 người, đạt 51,6% kế hoạch, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.200 người (đạt 24% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước). - Chế độ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đời sống đối với người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ước thực hiện 3,9 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm. Các dự án, chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội đã tạo điều kiện cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng theo đúng quy định<br>Giải quyết việc làm cho 12.610 lao động, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức tuyển mới và đào tạo nghề cho 5.679 người, đạt 51,6% kế hoạch, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.200 người (đạt 24% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước). - Chế độ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đời sống đối với người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời. Vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ước thực hiện 3,9 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm. Các dự án, chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội đã tạo điều kiện cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng theo đúng quy định

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu, giai đoạn từ năm 2019 – 2022.   (6/8/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2019.   (6/8/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)