Thông báo
Thứ Năm, 20 Tháng 6 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Tình hình hoạt động lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao 6 tháng đầu năm 2019

 


Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh đầy đủ, đa dạng mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội đặc biệt là tập trung vào các sự kiện nổi bật của tỉnh và đất nước. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thiết thực phục vụ các ngày lễ, tết, nhất là phục vụ Tết Nguyên đán 2019, tổ chức lễ hội giỗ tổ các Vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong; nhiều hoạt động tiếp tục hướng về cơ sở phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng bãi ngang đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào thể thao quần chúng được duy trì và phát triển, thu hút nhiều người tham gia tập luyện, tổ chức tốt các giải thể thao truyền thống. Tham gia các giải thể thao, các đoàn thể thao tỉnh đã đạt được 32 huy chương các loại, trong đó: 13 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ. <br>Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh đầy đủ, đa dạng mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội đặc biệt là tập trung vào các sự kiện nổi bật của tỉnh và đất nước. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thiết thực phục vụ các ngày lễ, tết, nhất là phục vụ Tết Nguyên đán 2019, tổ chức lễ hội giỗ tổ các Vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong; nhiều hoạt động tiếp tục hướng về cơ sở phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng bãi ngang đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào thể thao quần chúng được duy trì và phát triển, thu hút nhiều người tham gia tập luyện, tổ chức tốt các giải thể thao truyền thống. Tham gia các giải thể thao, các đoàn thể thao tỉnh đã đạt được 32 huy chương các loại, trong đó: 13 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ.

 

Các tin tiếp
Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động Tài chính - tín dụng 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)