Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019

 


Công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các đơn vị điều trị đã chủ động công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Tổng số lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh dự ước là 1.450 ngàn lượt người (tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước), tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 94.167 lượt người (tăng 1% so với cùng kỳ năm trước). Các cơ sở khám chữa bệnh công lập triển khai tốt Luật Bảo hiểm y tế. Ước đến cuối tháng 6/2019, số người tham gia bảo hiểm y tế là 954.757 người, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 81,1% dân số. Hoạt động giám sát, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là các bệnh truyền nhiễm được triển khai đồng bộ, chưa xảy ra dịch bệnh lớn (24). Triển khai có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tích cực; từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm (57 người mắc, không có tử vong). <br>Công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các đơn vị điều trị đã chủ động công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Tổng số lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh dự ước là 1.450 ngàn lượt người (tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước), tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 94.167 lượt người (tăng 1% so với cùng kỳ năm trước). Các cơ sở khám chữa bệnh công lập triển khai tốt Luật Bảo hiểm y tế. Ước đến cuối tháng 6/2019, số người tham gia bảo hiểm y tế là 954.757 người, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 81,1% dân số. Hoạt động giám sát, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là các bệnh truyền nhiễm được triển khai đồng bộ, chưa xảy ra dịch bệnh lớn (24). Triển khai có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tích cực; từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm (57 người mắc, không có tử vong).

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.   (22/7/2019)
Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019   (8/7/2019)
Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh   (8/7/2019)
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách   (8/7/2019)
Triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu tàu BV 98459TS tại Phú Quý   (8/7/2019)
Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển Bình Thuận   (8/7/2019)