Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Tình hình hoạt động lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2019

 


Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 theo đúng kế hoạch, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi ở các cấp học tiếp tục tăng và tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm dần, tình trạng học sinh bỏ học gia tăng. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2018 – 2019 đạt nhiều thành tích cao (23). Số lượng trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tăng thêm 24 trường, nâng tổng số lên 233/261 trường, đạt tỷ lệ 89,3%, so với năm học trước tăng 26,8%. Tiếp tục duy trì, giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chỉ đạo chuẩn bị tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 10.956 thí sinh đăng ký dự thi (giảm khoảng 829 thí sinh so với năm học trước).<br>Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 theo đúng kế hoạch, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi ở các cấp học tiếp tục tăng và tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm dần, tình trạng học sinh bỏ học gia tăng. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2018 – 2019 đạt nhiều thành tích cao (23). Số lượng trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tăng thêm 24 trường, nâng tổng số lên 233/261 trường, đạt tỷ lệ 89,3%, so với năm học trước tăng 26,8%. Tiếp tục duy trì, giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chỉ đạo chuẩn bị tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 10.956 thí sinh đăng ký dự thi (giảm khoảng 829 thí sinh so với năm học trước).

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.   (22/7/2019)
Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019   (8/7/2019)
Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh   (8/7/2019)
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách   (8/7/2019)
Triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu tàu BV 98459TS tại Phú Quý   (8/7/2019)
Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển Bình Thuận   (8/7/2019)