Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Tình hình hoạt động Tài chính - tín dụng 6 tháng đầu năm 2019

 


Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6.456 tỷ đồng, đạt 68,8% dự toán năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa 4.279 tỷ đồng (đạt 68,1% so với dự toán, tăng 18,1% so cùng kỳ năm trước), các nguồn thu lớn của ngân sách tỉnh đạt khá so với cùng kỳ năm trước (19). Tổng nợ thuế toàn tỉnh đến ngày 30/4/2019 là 791 tỷ đồng (so đầu năm năm 2019 tăng 276 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 53,6%; so chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao là 431 tỷ đồng, tỷ lệ nợ tăng 83,5%), trong đó nợ khó thu 264 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.610 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán năm, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chi cân đối ngân sách là 4.068 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.<br>Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6.456 tỷ đồng, đạt 68,8% dự toán năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa 4.279 tỷ đồng (đạt 68,1% so với dự toán, tăng 18,1% so cùng kỳ năm trước), các nguồn thu lớn của ngân sách tỉnh đạt khá so với cùng kỳ năm trước (19). Tổng nợ thuế toàn tỉnh đến ngày 30/4/2019 là 791 tỷ đồng (so đầu năm năm 2019 tăng 276 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 53,6%; so chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao là 431 tỷ đồng, tỷ lệ nợ tăng 83,5%), trong đó nợ khó thu 264 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 4.610 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán năm, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chi cân đối ngân sách là 4.068 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.   (22/7/2019)
Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019   (8/7/2019)
Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh   (8/7/2019)
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách   (8/7/2019)
Triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu tàu BV 98459TS tại Phú Quý   (8/7/2019)
Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển Bình Thuận   (8/7/2019)