Thông báo
Thứ Tư, 24 Tháng 7 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Tình hình Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019

 


Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý ước giải ngân là 1.460 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch (chưa kể vốn ODA), trong đó: nguồn vốn ngân sách tập trung là 629 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch; nguồn vốn xổ số kiến thiết là 415 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu là 416 tỷ đồng, đạt 89,4% kế hoạch<br>Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý ước giải ngân là 1.460 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch (chưa kể vốn ODA), trong đó: nguồn vốn ngân sách tập trung là 629 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch; nguồn vốn xổ số kiến thiết là 415 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu là 416 tỷ đồng, đạt 89,4% kế hoạch

 

Các tin tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và lưu trữ điện tử.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.   (22/7/2019)
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.   (22/7/2019)
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.   (22/7/2019)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.   (22/7/2019)
Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019   (8/7/2019)
Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh   (8/7/2019)
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách   (8/7/2019)
Triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu tàu BV 98459TS tại Phú Quý   (8/7/2019)
Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển Bình Thuận   (8/7/2019)