Thông báo
Thứ Năm, 25 Tháng 4 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018

 


Trong 11 tháng năm 2018, tỉnh Bình Thuận dự ước giải quyết việc làm cho 23.695 lao động, đạt 98,73% kế hoạch cả năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 1.052 lao động, đưa 141 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 3.991 lao động; thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là 18.511 lao động.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)