Thông báo
Thứ Năm, 25 Tháng 4 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp (CN) trong 11 tháng năm 2018 ước đạt 23.613,98 tỷ đồng, tăng 10,09% so cùng kỳ năm 2017; trong đó, CN khai thác mỏ 746,09 tỷ đồng, tăng 4,23%; CN chế biến, chế tạo 14.695,15 tỷ đồng, tăng 2,94%; sản xuất, phân phối điện, hơi nóng, hơi nước 7.921,58 tỷ đồng, tăng 27,14%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải 251,17 tỷ đồng, tăng 10,43% so cùng kỳ năm trước. Dự ước thực hiện 11 tháng có 15/16 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 4 sản phẩm sản xuất tăng cao là: Điện sản xuất (tăng 40,85%), quần áo may sẵn (tăng 9,96%); giày dép các loại (tăng 45,22%), thủy sản khô (tăng 9,07%).

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)