Thông báo
Thứ Năm, 20 Tháng 6 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp (CN) trong 11 tháng năm 2018 ước đạt 23.613,98 tỷ đồng, tăng 10,09% so cùng kỳ năm 2017; trong đó, CN khai thác mỏ 746,09 tỷ đồng, tăng 4,23%; CN chế biến, chế tạo 14.695,15 tỷ đồng, tăng 2,94%; sản xuất, phân phối điện, hơi nóng, hơi nước 7.921,58 tỷ đồng, tăng 27,14%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải 251,17 tỷ đồng, tăng 10,43% so cùng kỳ năm trước. Dự ước thực hiện 11 tháng có 15/16 sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 4 sản phẩm sản xuất tăng cao là: Điện sản xuất (tăng 40,85%), quần áo may sẵn (tăng 9,96%); giày dép các loại (tăng 45,22%), thủy sản khô (tăng 9,07%).

 

Các tin tiếp
Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động Tài chính - tín dụng 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)