Thông báo
Thứ Năm, 20 Tháng 6 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018

 


Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong 11 tháng năm 2018 nhìn chung phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 11 tháng đạt 407,225 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: nhóm hàng thuỷ sản 133,262 triệu USD, tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng hóa khác 264,077 triệu USD, tăng 26,41% (trong đó hàng may mặc ước đạt 159,643 triệu USD, tăng 17,59%, giày dép các loại ước đạt 57,31 triệu USD, tăng 17,59% so cùng kỳ năm trước). Riêng nhóm hàng nông sản 9,887 triệu USD, giảm 29,73% so với cùng kỳ năm trước.

 

Các tin tiếp
Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Khoa học - Công nghệ 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Y tế 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình hoạt động Tài chính - tín dụng 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)
Tình hình Đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019   (11/6/2019)