Thông báo
Thứ Năm, 25 Tháng 4 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018

 


Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong 11 tháng năm 2018 nhìn chung phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 11 tháng đạt 407,225 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: nhóm hàng thuỷ sản 133,262 triệu USD, tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng hóa khác 264,077 triệu USD, tăng 26,41% (trong đó hàng may mặc ước đạt 159,643 triệu USD, tăng 17,59%, giày dép các loại ước đạt 57,31 triệu USD, tăng 17,59% so cùng kỳ năm trước). Riêng nhóm hàng nông sản 9,887 triệu USD, giảm 29,73% so với cùng kỳ năm trước.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)