Thông báo
Thứ Ba, 21 Tháng 5 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018

 


Ngay từ đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dự ước đến 31/10/2018 nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 34.306 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm.
Với kết quả huy động nguồn vốn nêu trên, các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, tập trung cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên: phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa,...gắn với việc thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương. Dự ước đến 31/10/2018, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn ước đạt 44.153 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)