Thông báo
Thứ Ba, 21 Tháng 5 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017

 


Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát triển, chất lượng phục vụ du khách được các đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm, chú trọng và ngày càng chuyên nghiệp hơn, công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai trên nhiều mặt, tình hình vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, cứu hộ, an toàn du khách tại các khu, tuyến, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh được bảo đảm. Dự ước trong 10 tháng năm 2018, tổng số lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh đạt 4.593.602 lượt khách, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách du lịch quốc tế khoảng 557.632 lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước), với 9,265,097 ngày khách, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2017, doanh thu từ du lịch ước đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2017.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)