Thông báo
Thứ Ba, 21 Tháng 5 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà

 


Để xử lý công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và có nguy cơ mất an toàn trong năm 2018, trung ương đã hỗ trợ tỉnh Bình Thuận 5 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đang giao Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn lập các thủ tục để triển khai đầu tư.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)