Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 319,85 triệu USD trong 9 tháng năm 2018

 


Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong 9 tháng năm 2018 nhìn chung phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 9 tháng đạt 319,85 triệu USD, đạt 79,96% kế hoạch năm, tăng 15,61% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: nhóm hàng thuỷ sản đạt 105,15 triệu USD, đạt 72,52% kế hoạch năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước; hàng nông sản đạt 8,061 triệu USD, đạt 49,46% kế hoạch năm, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước (Trong đó: mặt hàng quả thanh long ước đạt 5,393 triệu USD, tăng 18,53%; mặt hàng cao su ước đạt 1,242 triệu USD, giảm 70,21%; hạt điều ước đạt 0,616 triệu USD, giảm 43,92%); hàng hoá khác 206,641 triệu USD, đạt 86,57% kế hoạch năm, tăng 24,75% so với cùng kỳ năm trước (trong đó hàng may mặc 126,109 triệu USD, đạt 81,36% kế hoạch năm, tăng 17,25% so cùng kỳ năm trước). Xuất khẩu dịch vụ du lịch 9 tháng đạt 176,011 triệu USD, đạt 83,81% kế hoạch năm, tăng 13,85% so với cùng kỳ năm trước.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 9.884 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 21.230 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 362,04 triệu USD trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bổ sung hạng mục Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Buồng điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân   (6/11/2018)
Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà   (6/11/2018)