Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2018 ước tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2017

 


Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục phát triển, chất lượng phục vụ du khách được các đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm, chú trọng và ngày càng chuyên nghiệp hơn, công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai trên nhiều mặt, tình hình vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, cứu hộ, an toàn du khách tại các khu, tuyến, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh được bảo đảm. Trong 9 tháng năm 2018, toàn tỉnh ước đón được 4.036.355 lượt khách, tăng 11,88% so cùng kỳ năm trước, với 6.628.195 ngày khách (tăng 12,91% so với cùng kỳ năm trước); khách du lịch quốc tế đạt khoảng 497.565 lượt (tăng 13,87% so cùng kỳ năm trước) với 1.491.092 ngày khách (tăng 13,98% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 9.559 tỷ đồng, tăng 18,89% so với cùng kỳ năm trước.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 9.884 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 21.230 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 362,04 triệu USD trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bổ sung hạng mục Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Buồng điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân   (6/11/2018)
Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà   (6/11/2018)