Thông báo
Thứ Hai, 17 Tháng 12 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 7 tháng năm 2018 ước tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trong 7 tháng năm 2018 ước đạt 15.162,7 tỷ đồng, tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng ước đạt 481,63 tỷ đồng (tăng 10,08%); công nghiệp chế biến chế tạo 9.147,73 tỷ đồng (tăng 3,92%); sản xuất và phân phối điện 5.371,67 tỷ đồng (tăng 29,70%) và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 161,68 tỷ đồng (tăng 9,79% so với cùng kỳ năm 2017). Dự ước các sản phẩm sản xuất công nghiệp trong 7 tháng năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm trước là: Cát sỏi các loại (tăng 2,27%), đá khai thác (tăng 9,39%), thủy sản đông lạnh (tăng 1,86%), thủy sản khô (tăng 7,99%), nước mắm (tăng 3,30%), nước khoáng (tăng 7,42%), quần áo may sẵn (tăng 16,10%), gạch các loại (tăng 4,42%), nước máy sản xuất (tăng 3,55%), điện (tăng 30,06%), sơ chế mũ cao su (tăng 6,94%), thức ăn gia súc (tăng 8,45%), giày dép các loại (tăng 41,50%). Sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước là: Muối hạt (giảm 1,08%), hạt điều nhân (giảm 3,44%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (giảm 3,88% so với cùng kỳ năm trước).

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)