Thông báo
Thứ Hai, 17 Tháng 12 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017

 


Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định số 1553/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xếp loại 5 doanh nghiệp nhà nước năm 2017, cụ thể: có 1 doanh nghiệp xếp loại A: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận và 04 doanh nghiệp xếp loại B gồm: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)