Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giải quyết việc làm cho 12.230 lao động trong 6 tháng đầu năm 2018

 


Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bình Thuận dự ước giải quyết việc làm cho 12.230 lao động, đạt 50,9% kế hoạch cả năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 370 lao động; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh 2.250 lao động; đưa 74 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các thị trường: Đài Loan 13 lao động, Nhật Bản 50 lao động, Hàn Quốc 8 lao động, Ả Rập Xê Út 3 lao động); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9.536 lao động.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 9.884 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 21.230 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 362,04 triệu USD trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bổ sung hạng mục Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Buồng điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân   (6/11/2018)
Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà   (6/11/2018)