Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 198,83 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2018

 


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 198,83 triệu USD, đạt 49,7% kế hoạch, tăng 12,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thuỷ sản đạt 66,75 triệu USD, đạt 46% kế hoạch, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước; hàng nông sản đạt 5,68 triệu USD, đạt 34,8% kế hoạch, bằng 65,2% so cùng kỳ năm trước; hàng hoá khác 126,4 triệu USD, đạt 52,9% kế hoạch, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: hàng may mặc 80,2 triệu USD, tăng 18,8%; hàng giày dép 23,7 triệu USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước).

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 9.884 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 21.230 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 362,04 triệu USD trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bổ sung hạng mục Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Buồng điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân   (6/11/2018)
Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà   (6/11/2018)