Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 12.765,8 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng 413,5 tỷ đồng (tăng 8,9%); công nghiệp chế biến chế tạo 7.747,4 tỷ đồng (tăng 3,7%); sản xuất và phân phối điện đạt 4.464,3 tỷ đồng (tăng 24,3%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 140,5 tỷ đồng (tăng 9,8%). Dự ước các sản phẩm sản xuất công nghiệp trong 6 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước là: cát sỏi các loại (tăng 0,1%), đá xây dựng (tăng 2,3%), muối hạt (tăng 4,1%), thủy sản đông lạnh (tăng 1,4%), thủy sản khô (tăng 7,5%), nước mắm (tăng 2,8%), thức ăn gia súc (tăng 9,2%), nước khoáng (tăng 8,3%), sản phẩm may mặc (tăng 17,2%), gạch các loại (tăng 7,7%), nước máy sản xuất (tăng 3,5%), sản lượng điện (tăng 39,1%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 4,9%). Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước là: hạt điều nhân (giảm 3,9%), sơ chế mủ cao su (giảm 8,2%).

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 9.884 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 21.230 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 362,04 triệu USD trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bổ sung hạng mục Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Buồng điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân   (6/11/2018)
Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà   (6/11/2018)