Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

 


Ngày 30/5/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018, với tổng kinh phí là 22.217 triệu đồng; trong đó: Dự án 1 - Chương trình 30a là 1.465 triệu đồng; Dự án 2 - Chương trình 135 là 16.981 triệu đồng; Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã nằm ngoài chương trình 30a và 135 là 2.310 triệu đồng; Dự án 4 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là 759 triệu đồng; Dự án 5 - Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá là 702 triệu đồng

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 9.884 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 21.230 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 362,04 triệu USD trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bổ sung hạng mục Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Buồng điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân   (6/11/2018)
Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà   (6/11/2018)