Thông báo
Thứ Sáu, 16 Tháng 11 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018

 


Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1406/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ nguồn vốn trung ương năm 2018 cho 3 Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội với tổng mức 15.000 triệu đồng: huyện Hàm Thuận Nam (3.000 triệu đồng), thị xã La Gi (2.000 triệu đồng) và thành phố Phan Thiết (10.000 triệu đồng).

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 9.884 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 21.230 lao động trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 362,04 triệu USD trong 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2018 ước tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2017   (6/11/2018)
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bổ sung hạng mục Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân   (6/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Buồng điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân   (6/11/2018)
Sửa chữa, nâng cấp hồ Tân Hà   (6/11/2018)