Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận giải quyết việc làm cho 10.030 lao động trong 5 tháng đầu năm 2018

 


Trong 5 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bình Thuận dự ước giải quyết việc làm cho 10.030 lao động, đạt 41,8% kế hoạch cả năm, trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 270 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp 1.850 lao động; đưa 65 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các thị trường: Đài Loan 13 lao động, Nhật Bản 44 lao động, Hàn Quốc 5 lao động, Ả Rập Xê Út 3 lao động); thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 7.845 lao động.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)