Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 159,16 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2018

 


Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong 5 tháng đầu năm ước đạt 159,16 triệu USD, đạt 39,8% so với kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thuỷ sản đạt 53,576 triệu USD (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước); hàng nông sản đạt 4,924 triệu USD (giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: quả thanh long 3,5 triệu USD (tăng 12,7%), cao su 0,773 triệu USD (giảm 74%), hạt điều nhân 0,321 triệu USD (giảm 50,1%); hàng hoá khác 100,66 triệu USD (tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hàng may mặc 64,856 triệu USD (tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước).

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)