Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 5 tháng đầu năm 2018 ước tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 11.190,31 tỷ đồng, đạt 38,86% kế hoạch, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng 340,01 tỷ đồng (tăng 5,01%); công nghiệp chế biến chế tạo 6.135,49 tỷ đồng (tăng 4,9%); sản xuất và phân phối điện đạt 4.597,78 tỷ đồng (tăng 29,14%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 117,02 tỷ đồng (tăng 7,67%). Dự ước các sản phẩm sản xuất công nghiệp trong 5 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước là: cát sỏi các loại (tăng 0,34%), đá xây dựng (tăng 1,9%), muối hạt (tăng 7,15%), thủy sản đông lạnh (tăng 1,6%), thủy sản khô (tăng 6,71%), nước mắm (tăng 1,59%), thức ăn gia súc (tăng 9,15%), nước khoáng (tăng 7,06%), sản phẩm may mặc (tăng 18,53%), gạch các loại (tăng 7,74%), nước máy sản xuất (tăng 3,85%), sản lượng điện (tăng 33,67%), giày dép các loại (tăng 43,71%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 4,31%). Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước là: hạt điều nhân (giảm 5,23%), sơ chế mủ cao su (giảm 13,01%).

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)