Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

 


Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định số 1177/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là tập trung thu hút, khuyến khích thành lập các doanh nghiệp dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp dịch vụ Logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường, ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển dịch vụ Logistics, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có đủ trình độ về chuyên môn, góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, tái cấu trúc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, tập trung đẩy mạnh hình thành các trung tâm phát triển dịch vụ Logistics, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)