Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 28,97 triệu USD trong quý I năm 2018

 


Hoạt động xuất khẩu hàng hoá quý I/2018 tiếp tục phát triển. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý ước đạt 85,08 triệu USD, tăng 9,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhóm hàng thủy sản ước đạt gần 29,70 triệu USD tăng 17,34%; nhóm hàng nông sản ước đạt 3,19 triệu USD, giảm 39,50%; nhóm hàng hoá khác ước đạt 52,19 triệu USD tăng 10,85% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, xuất khẩu hàng hoá quý I/2018 của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước. Xét về mặt sản lượng tuy nhóm mặt hàng thuỷ sản giảm 3,61% so cùng kỳ nhưng giá trị xuất khẩu tăng 17,34%; ở nhóm mặt hàng nông sản nhìn chung giảm so với cùng kỳ, mặt hàng cao su ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch nhóm hàng nông sản do thị trường tiêu thụ của khách hàng đầu năm chưa nhiều, riêng về mặt hàng trái thanh long mặc dù sản lượng giảm 13,33% nhưng giá trị xuất khẩu tăng 35,01%; nhóm hàng hoá khác tăng 10,85%, một số mặt hàng tăng mạnh như giày dép và nguyên phụ liệu dệt may da giày.


 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)