Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong quý I năm 2018 ước tăng 8,16% so với cùng kỳ năm 2017

 


Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2018 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 6.444,4 tỷ đồng (đạt 22,38% kế hoạch năm), tăng 8,16% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Công nghiệp khai khoáng 152,8 tỷ đồng (giảm 0,95%); công nghiệp chế biến chế tạo 3.631,6 tỷ đồng (tăng 4,89%); sản xuất và phân phối điện đạt 2.593,8 tỷ đồng (tăng 13,73%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 66,1 tỷ đồng (tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước).

Các sản phẩm sản xuất trong quý tăng gồm: Cát sỏi các loại (tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2017), đá khai thác (tăng 4,62%), thủy sản đông lạnh (tăng 4,03%), thủy sản khô (tăng 1,39%), nước mắm (tăng 3,25%), hạt điều nhân (tăng 2,22%), thức ăn gia súc (tăng 2,19%), nước khoáng (tăng 6,55%), quần áo may sẵn (tăng 5,96%), gạch các loại (tăng 3,58%), nước máy sản xuất (tăng 8,15%), điện (tăng 13,83%), sơ chế mũ cao su (tăng 0,06%), đồ gỗ và các sản phẩm gỗ (tăng 14,47%), giày dép các loại (tăng 32,18%). Sản phẩm giảm trong quý là muối hạt (giảm 6,33% so với cùng kỳ năm 2017).


 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)