Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Bình Thuận có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

 


Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018 toàn tỉnh có 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; xã Tân Hải và Tân Phước, thị xã La Gi; xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong; xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình; xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc; xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam; xã Đức Bình, huyện Tánh Linh; xã Trà Tân và xã Đức Chính, huyện Đức Linh.


 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)