Thông báo
Thứ Hai, 17 Tháng 12 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016

 

Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch có chuyển biến. Trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh ước đón được 3.595.295 lượt khách, đạt 70,45% kế hoạch, tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước (trong đó khách lưu trú đạt 3.538.125 lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước với 5.833.304 ngày khách (tăng 12,51% so với cùng kỳ năm trước); khách du lịch quốc tế đạt khoảng 435.702 lượt (đạt 77,39% kế hoạch, tăng 17,46% so cùng kỳ năm trước) với 1.299.172 ngày khách (tăng 18,38% so với cùng kỳ năm trước). ). Khách quốc tế đến Bình Thuận hàng thàng có trên 110 nước và khu vực; trong đó du khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc đến tham quan du lịch chiếm tỷ trọng cao. Doanh thu từ khách du lịch đạt 7.940,7 tỷ đồng (đạt 73,52% kế hoạch năm tăng 19,76% so cùng kỳ năm trước

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)