Thông báo
Thứ Hai, 17 Tháng 12 Năm 2018
  • QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Trung ương giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bình Thuận được ngân sách trung ương hỗ trợ trong 05 năm với tổng số là 3.849.030 triệu đồng, bao gồm vốn trong nước là 3.278.053 triệu đồng, vốn nước ngoài là 570.977 triệu đồng. Trong đó, trung ương thu hồi tạm ứng ngân sách trung ương với tổng số là 935.750 triệu đồng.  

Tại các Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân bổ chi tiết (90%) đến các Chương trình, dự án là 2.672.127 triệu đồng, chủ yếu tập trung cho các dự án hoàn thành và đang đầu tư dở dang, chỉ bố trí vốn để khởi công mới 05 dự án, trong đó có 01 dự án được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là đường dọc kênh liên huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong với số vốn là 850 tỷ đồng. 10% còn lại là 384.903 triệu đồng chưa phân bổ sẽ được sử dụng trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm nếu có phát sinh.

 

Các tin tiếp
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận đào tạo nghề cho 10.824 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Bình Thuận giải quyết việc làm cho 23.695 lao động trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 10,09% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Bình Thuận ước đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 407,225 triệu USD trong 11 tháng năm 2018   (28/11/2018)
Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 11 tháng năm 2018 ước tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017   (28/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Trạm thông tin hỗ trợ du khách   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định phê duyệt dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”   (28/11/2018)
Bình Thuận quyết định bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh   (28/11/2018)
Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 10 tháng năm 2018   (6/11/2018)