Thông báo
Thứ Tư, 23 Tháng 1 Năm 2019
  • LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Lịch làm việc tuần 13 - tháng 3/2017

 

Ngày Buổi Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2 S            
C            
Thứ 3 S            
C            
Thứ 4 S            
C            
Thu 5 S            
C            
Thứ 6 S            
C            


 

Các tin tiếp