Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • ĐẦU TƯ

Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tháng năm

 


 Kế hoạch đấu thầu xây lắp và thiết bị: 22 gói thầu, tổng giá trị 76.598 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 70 gói thầu, tổng giá trị 285.459 triệu đồng.  - Kế hoạch đấu thầu tư vấn: 74 gói thầu với tổng giá trị 4.206 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 229 gói thầu với tổng giá trị 25.365 triệu đồng. <br>Kế hoạch đấu thầu xây lắp và thiết bị: 22 gói thầu, tổng giá trị 76.598 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 70 gói thầu, tổng giá trị 285.459 triệu đồng. - Kế hoạch đấu thầu tư vấn: 74 gói thầu với tổng giá trị 4.206 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 229 gói thầu với tổng giá trị 25.365 triệu đồng.

 

Các tin tiếp
Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tháng 4   (11/6/2019)
Công tác thẩm định dự án tháng 4   (11/6/2019)
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối 09 phòng học Trường THPT Hàm Thuận Bắc   (6/11/2018)
ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG NƯỚC   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục đường giao thông đoạn từ QL28 đến QL28B thuộc dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (6/11/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.   (6/11/2018)
Triển khai dự án Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (16/10/2018)