Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • ĐẦU TƯ

Công tác thẩm định dự án tháng 4

 


 Trong tháng 04/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án, tổng vốn đầu tư 133.713 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 14 dự án, tổng vốn đầu tư 170.007 triệu đồng.  - Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT: 03 dự án, tổng vốn đầu tư 3.580 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 08 dự án, tổng vốn đầu tư 267.873 triệu đồng.  - Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: 05 dự án. Lũy kế từ đầu năm 14 dự án. - Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: 04 hạng mục công trình, tổng dự toán 76.096 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 13 hạng mục công trình, tổng dự toán 141.622 triệu đồng.  Trong tháng 04/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án, tổng vốn đầu tư 133.713 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 14 dự án, tổng vốn đầu tư 170.007 triệu đồng. - Phê duyệt dự án và Báo cáo KTKT: 03 dự án, tổng vốn đầu tư 3.580 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 08 dự án, tổng vốn đầu tư 267.873 triệu đồng. - Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: 05 dự án. Lũy kế từ đầu năm 14 dự án. - Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: 04 hạng mục công trình, tổng dự toán 76.096 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm là 13 hạng mục công trình, tổng dự toán 141.622 triệu đồng.

 

Các tin tiếp
Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tháng năm   (11/6/2019)
Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tháng 4   (11/6/2019)
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối 09 phòng học Trường THPT Hàm Thuận Bắc   (6/11/2018)
ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG NƯỚC   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục đường giao thông đoạn từ QL28 đến QL28B thuộc dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (6/11/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.   (6/11/2018)
Triển khai dự án Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (16/10/2018)