Thông báo
Chủ Nhật, 18 Tháng 8 Năm 2019
  • ĐẦU TƯ

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục đường giao thông đoạn từ QL28 đến QL28B thuộc dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong

 


Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục đường giao thông đoạn từ QL28 đến QL28B thuộc dự án Đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong do Chi cục Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án. Tổng dự toán của hạng mục công trình 347.026 triệu đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc đầu tư hạng mục trên là rất cần thiết góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình.
Quy mô đầu tư hạng mục công trình gồm: Tuyến đường dài 38.255,75 m, trong đó: đoạn qua địa phận huyện Hàm Thuận Bắc dài 13.400 m, đoạn qua địa phận huyện Bắc Bình dài 24.855,75 m; bề rộng nền đường 7,5 m, bề rộng mặt đường 5,5 m, bề rộng lề đường mỗi bên 1,0 m; kết cấu mặt đường thảm BTN chặt 19 dày 6 cm trên lớp cấp phối đá dăm; trên tuyến có 09 cầu giao thông và nâng cấp, mở rộng khoảng 36 công các loại, hệ thống thoát nước dọc và đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường.

 

Các tin tiếp
Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tháng năm   (11/6/2019)
Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu tháng 4   (11/6/2019)
Công tác thẩm định dự án tháng 4   (11/6/2019)
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối 09 phòng học Trường THPT Hàm Thuận Bắc   (6/11/2018)
ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG NƯỚC   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (6/11/2018)
Đầu tư xây dựng công trình Kè tạm bảo vệ khu dân cư khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết.   (6/11/2018)
Triển khai dự án Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết   (6/11/2018)
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán gói thầu số 3 thuộc công trình Đường giao thông đến trung tâm xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh   (16/10/2018)